Libertas logo
Card banner

31/01/2023

ŽENE SU NAJBOLJI LJUDI

Zatočenici demokratije – abortus u Crnoj Gori

Kako smo došli u situaciju da pitanja, kao što je abortus, tretiramo kao legitimnu temu za debatu, i kako možemo vjerovati u uspjeh naše demokratske tranzicije, ako raspravljamo o tome da li treba poštovati osnovna ljudska prava?

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

USA flagUSA Embassy logo