O nama

Libertas Press je nezavisna i neprofitna organizacija koja se prvenstveno bavi istraživačkim novinarstvom.

Redakcija je formirana u okviru nevladinog udruženja “Libertas Montenegro” i počela je da radi 19. januara 2022. godine.

Mi vjerujemo da je novinarstvo, posebno istraživačko, ključno za demokratiju i napredak crnogorskog društva.

Zbog toga smo odlučni u namjeri da našim radom doprinosimo da istina i pravda uvijek budu pobjednici.

Libertas Press je posebno fokusiran na teme koje se bave razotkrivanjem korupcije, kriminala i zloupotreba moći.

Naša uređivačka politika je jasna i nikad neće biti drugačija – radimo za ostvarenje ideje nezavisne, suverene, građanske, demokratske, ekološke Crne Gore i snažno ćemo se i beskompromisno boriti da ona bude država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava, kako i piše u Ustavu naše države.

Naš rad se finansira isključivo od donacija koje nam mogu dati samo oni koji imaju iste ciljeve kao i mi i dijele iste vrijednosti.

Mi vjerujemo da crnogorski građani znaju da njihova sloboda zavisi od slobodnih medija.

Libertas Press je slobodan i neustrašiv.

Budite uz nas i podržite nas.

Žiro račun: 530-0000000029302-86

IBAN: ME25530005010014057536

NLB banka

Libertas Press su pomogli:

US Embassy
Javna Uprava CG
OEBS
Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.
Ambasada

Tel: + 382 20 336 633

Mob.tel: + 382 68 744 025

[email protected]

Bulevar Džordža Vašingtona 78, Podgorica,Montenegro

Rubrike
Impresum
Olivera LAKIĆ

[email protected]

Savo PRELEVIĆ

[email protected]

Radmila GRBIĆ

[email protected]

Pravila korišćenja

Terms and Conditions

Privacy policy

GDPR

Copyright © 2023 Libertas Press. | All rights reserved. | Made by Oykos Development