Libertas logo
Istraživački portal LibertasPress je u 100% vlasništvu udruženja Libertas Montenegro koji je osnivač medija.
Libertas Montenegro je osnovan kao neprofitno udruženje u Registru nevladinih udruženja pod rednim brojem 9932 kao NVO Kontekst, a u skladu sa rješenjem Ministarstva javne uprave od 27. decembra 2022. godine nevladino udruženje nosi naziv Libertas Montenegro. PIB udruženja je 11069851.
Osnivači udruženja su:
Olivera Lakić
Slobodan Prelević
Nataša Popović
Broj upisa medija u Evidenciju i datum: UPI 06/2-056/20-3273; 12. decembar 2022. godine i 13-082/33-1053/2, redni broj 067 od 24. februara 2023. godine.
Obrazac vlasničke strukture portala je dostupan OVDJE.

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

USA flagUSA Embassy logo