Libertas logo
Naziv medija: Istraživački portal Libertas Press
Adresa elektronske pošte medija: redakcija@libertaspress.me
Adresa internet stranice: https://libertaspress.me
Naziv/ime i sjedište/prebivalište osnivača: NVO Libertas Montenegro, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 62, Podgorica
PIB osnivača medija: 11069851

Redakcija:

Glavna i odgovorna urednica medija

Olivera LAKIĆ

olivera.lakic@libertaspress.me

Urednik fotografije

Savo PRELEVIĆ

Izvršna urednica

Radmila GRBIĆ

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

USA flagUSA Embassy logo