ŽENE SU NAJBOLJI LJUDI: TEA GORJANC-PRELEVIĆ I ANETA SPAIĆ

Ženomrsci i homofobi ne mogu za njihov sto

Opšte dobro se ne može graditi na negiranju prava i ponižavanju bilo kojih ljudi u jednom društvu, pa tako ni LGBTIQ zajednice, ni žena, napisala je Tea Gorjanc-Prelević u pismu predsjedniku države Milu Đukanoviću

Foto: Libertas Press / Savo Prelević

Spaić i Gorjanc - Prelević

Autor

Radmila Grbić

27/07/2022

Podijeli vijest:

Nećemo da sjedimo za istim stolom sa homofobom i mizoginom, glasila je poruka izvršne direktorke Akcije za ljudska prava HRA Tee Gorjanc-Prelević i dekanice Pravnog fakulteta dr Anete Spaić, kojom su odbile učešće u radu stručnog tima, koji je trebalo da ispita usklađenost odredbi temeljnog ugovora Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom.


Time su, ujedno, još jednom podržale borbu protiv, posljednjih godina, sve češćih primjera netolerantnog, mizoginog i diskriminatornog govora, koji u Crnoj Gori i dalje prolazi bez ikakvih sankcija.

“Opšte dobro se ne može graditi na negiranju prava i ponižavanju bilo kojih ljudi u jednom društvu, pa tako ni LGBTIQ zajednice, ni žena”, napisala je Tea Gorjanc-Prelević u pismu predsjedniku države Milu Đukanoviću.

Gorjanc-Prelević je borac za ljudska prava. Jednaka prava svih ljudi su njen i cilj organizacije HRA, na čijem je čelu.


Magistrirala je pravo. Obrazovanje je stekla na univerzitetima u Vašingtonu i Srbiji.

“Akcije za pristojnu i slobodnu državu, u kojoj se ljudska prava ostvaruju, a ne suzbijaju, za vladavinu prava, zasnovanu na poštovanju ljudskih prava, za kulturu ljudskih prava”, moto su organizacije Gorjanc-Prelević.

Njena koleginica i saborac u borbi protiv mizoginije, homofobije i seksizma, dr Aneta Spaić, krajem prošle godine izabrana je za dekanicu Pravnog fakulteta u Podgorici, na kojem je diplomirala 2004. godine sa prosječnom ocjenom 10.


Magistrirala je 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Kjušu u Japanu, kao stipendista tamošnje vlade, dok je na Univerzitetu Crne Gore doktorirala 2009. sa disertacijom “Postizanje jednoobraznosti u primjeni prava međunarodne prodaje dobara“. Iste godine je izabrana u zvanje docenta Univerziteta Crne Gore. Godine 2015. dobila je akademsko zvanje vanrednog profesora UCG.


Dobitnica je nagrade Podgorice “19. decembar“ i studentskih nagrada na svakoj godini studija. Nagrađena je i Poveljom Univerziteta Crne Gore kao najbolji student društvenih nauka za dvije akademske godine.

Laureat je Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za podsticanje nauke i umjetnosti 2005. godine.

Aneta Spaić

Gorjanc - Prelević

Izdvojeno

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.
Ambasada

Tel: + 382 20 336 633

Mob.tel: + 382 68 744 025

redakcija@libertaspress.me

Bulevar Džordža Vašingtona 78, Podgorica,Montenegro

Rubrike
Impresum
Olivera LAKIĆ

olivera.lakic@libertaspress.me

Savo PRELEVIĆ

savo.prelevic@libertaspress.me

Radmila GRBIĆ

rada.grbic@libertaspress.me

Vlasnička struktura i osnivači
Pravila korišćenja

Terms and Conditions

Privacy policy

GDPR

Copyright © 2023 Libertas Press. | All rights reserved. | Made by Oykos Development