Libertas logo

LIBERTAS OBJAVLJUJE OPTUŽNICE SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA PROTIV BIZNISMENA DUŠKA KNEŽEVIĆA, KOJE JE POTVRDIO VIŠI SUD U PODGORICI (5)

Biznismen svjetskog glasa, Migo i mito

News main

FOTO: Screenshot

Knežević i Stijepović

Autor

Radmila Grbić

24/05/2024

Podijeli vijest

InstagramInstagramInstagram

Libertas objavljuje tekst optužnice protiv predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića, Branislava Todorovića, Živka Šljivančanina, Tamare Krdžić, Gorana Grujovića, Tomice Kneževića i Slavoljuba Stijepovića, koja je, 28. decembra 2019. godine, dostavljena Višem sudu u Podgorici, koji ju je, potom, i potvrdio.


Jedine izmjene koje je Libertas uradio je uklanjanje ličnih podataka optuženih.

 

CRNA GORA

SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

Kt-S.br.181/17

Podgorica, 28.12.2019. godine

 

VIŠEM SUDU

PODGORICA

 

Na osnovu čl.44 st.2 tač.5, čl.290 st.2, čl.291 i čl.292 Zakonika o krivičnom postupku, podižem

 

OPTUŽNICU

 

Protiv:

 

1. KNEŽEVIĆ DUŠKA, JMBG *******************, od oca Dositeja i majke Ljubice, rođen 30.05.1959. godine u mjestu Mojanovići, Opština  Podgorica, sa prebivalištem u Podgorici, Ul. ***************, neosuđivan, državljanin Crne Gore, u bjekstvu;

 

2. TODOROVIĆ BRANISLAVA, JMBG *****************, od oca Borislava i majke Vere, rođene Živaljević, rođen 16.01.1973. godine u Podgorici, sa prebivalištem u Podgorici, Ul. *****************, diplomirani pravnik, zaposlen u Ministarstvu javne uprave, državljanin Crne Gore, oženjen, pismen, srednjeg imovnog stanja;

 

3. ŠLJIVANČANIN ŽIVKA, JMBG *******************, od oca Velimira i majke Desanke, rođene Brnović, rođen 23.07.1970. godine u Podgorici, sa prebivalištem u Podgorici, Ul. ****************, državljanin Crne Gore, završio srednju trgovinsku školu, turistički tehničar, oženjen, srednje imovnog stanja;

 

4. KRDŽIĆ TAMAREJMBG ******************, od oca Čedomira i majke Snežane, rođene Ristanović, rođena 10.03.1973. godine u Sarajevu, BiH, sa prebivalištem u Podgorici, Ul. ********************,  državljanka Crne Gore, završila Treću gimnaziju, udata, srednjeg imovnog stanja;

 

5. GRUJOVIĆ GORANAJMBG ****************, od oca Vučine i majke Stanislavke, rođene Kalezić, rođen 28.07.1983. godine u Podgorici, sa prebivalištem u Podgorici, Ul. ***********************, državljanin Crne Gore, ekonomski tehničar, zaposlen u “Atlas banci”, oženjen, otac jednog mal. djeteta, lošeg imovnog stanja, bio u pritvoru od 29.09.2017. godine od 14,00 časova po rješenju sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kris br. 73/17 od 02.10.2017. godine, koji pritvor je trajao do 24.10.2017. godine do 13,30 časova;

 

6. KNEŽEVIĆ TOMICEJMBG *******************, od oca Zorana i majke Branke, rođene Đurović, rođen 29.07.1986. godine u Podgorici, sa prebivalištem u Podgorici, Golubovci – *************, neoženjen, završio Pravni fakultet, državljanin Crne Gore, lošeg imovnog stanja;

 

7. STIJEPOVIĆ SLAVOLJUBA, JMBG *****************, od oca Vitomira i majke Zagorke, rođene Raičević, rođen 02.05.1959. godine u Podgorici, sa prebivalištem u Podgorici, Ul. ********************, državljanin Crne Gore, diplomirani pravnik, oženjen, srednjeg imovnog stanja;

 

 

Zato što su:


I Okr.Knežević Duškou drugoj polovini 2010. godine, na teritoriji Crne Gore i Kipra, organizovao kriminalnu organizaciju, koja za cilj ima vršenje krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, čiji pripadnici su postali u drugoj polovini 2010. godine okrivljeni Mijatović Svetlana, Dragašević Vuko, Knežević Mijodrag, u toku 2015. godine Kononenko Andrey i druga lica protiv kojih Specijalno državno tužilaštvo vodi postupak istrage u predmetu Kti-S.br.1/19, zatim u drugoj polovini 2010. godine Rašović Vlatko, u decembru 2014. godine okr.Knežević Tomica, a u oktobru 2016. godine okrivljeni Todorović Branislav, Šljivančanin Živko, Krdžić Tamara i Grujović Goran, kao i druga NN lica, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, pri čemu su uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, koja kriminalna organizacija za cilj ima vršenje krivičnih djela pranje novca iz čl.268 Krivičnog zakonika Crne Gore, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 Krivičnog zakonika CG, za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određeni zadatak i ulogu, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vrijeme i sprovođeno u međunarodnim razmjerama, te zasnovano na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, a u djelovanju kriminalne organizacije su korišćene privredne i poslovne strukture, pa je tako okr.Knežević Duško kao organizator sačinio kriminalni plan da novac koji je nezakonito stečen kroz prevarne i nezakonite poslove više pravnih lica, članovi kriminalne organizacije kao ovlašćeni zastupnici podižu sa računa tih pravnih lica u Atlas banci AD Podgorica i Invest banci Montenegro AD Podgorica i taj novac predaju njemu, radi daljeg stavljanja u legalne tokove, zatim da se tako stečen novac tih pravnih lica koristi kao depozit za kredite koje će na svoje ime podizati u navedenim bankama pripadnici kriminalne organizacije i novac predavati njemu kao organizatoru i članovima kriminalne organizacije, a depozit služiti za otplatu kredita, kao i da se novac koji je nezakonito stečen kroz poslovanje više pravnih lica stavlja u legalne tokove tako što će pripadnici kriminalne organizacije vršiti konverziju tog novca u poslovnim bankama,  pri čemu je za sebe odredio ulogu da daje uputstva članovima kriminalne organizacije koje radnje treba da preduzmu radi realizacije kriminalnog plana, zatim da novac koji potiče od kriminalne djelatnosti prima od članova kriminalne organizacije i predaje ga radi konverzije, a zatim dalje stavlja u legalne tokove predajući ga drugim licima, pa su radi realizacije kriminalnog plana prihvatili i to Rašović Vlatko da obavlja funkciju ovlašćenog lica u pravnim licima koja su formirana ili će biti formirana radi vršenja krivičnih djela, da kao ovlašćeno lice postupajući po uputstvima organizatora i radi realizacije kriminalnog plana, preduzima radnje u ime tih pravnih lica, podiže novčana sredstva stečena kriminalnom djelatnošću sa računa tih pravnih lica i predaje ih organizatoru i drugim članovima kriminalne organizacije, okr.Knežević Tomica prihvatio da novac koji potiče iz kriminalne djelatnosti – nezakonitog poslovanja pravnih lica čiji je ovlašćeni zastupnik, podiže sa računa tih pravnih lica i predaje ga organizatoru kriminalne organizacije lično ili preko drugih članova, okr.Todorović Branislav prihvatio da prenosi odluke i uputstva koja je dobio od okr.Knežević Duška drugim članovima kriminalne organizacije o radnjama koje treba da preduzimaju u vezi konverzije i prenosa novca koji potiče od kriminalne djelatnosti, radi njegovog stavljanja u legalne tokove, okr.Šljivančanin Živko da postupajući po uputstvima dobijenim od organizatora kriminalne organizacije okr.Knežević Duška i lično, vrši konverziju novca koji potiče od kriminalne djelatnosti i sačinjava potrebna dokumenta radi realizacije svoje uloge u kriminalnoj organizaciji, okrivljeni Grujović Goran i Krdžić Tamara, prihvatili da, nakon konverzije novca koji potiče od kriminalne djelatnosti, sačinjavaju potrebna dokumenta kako bi sve izgledalo zakonito prilikom redovnih kontrola državnih organa, a sve u cilju prikrivanja stavljanja novca koji potiče iz kriminalne djelatnosti u legalne tokove

 

- čime je okr.Knežević Duško izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Knežević Tomica, Todorović Branislav, Šljivančanih Živko, Grujović Goran i Krdžić Tamara izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore,

 

II U periodu od februara 2016. godine do 12. oktobra 2016. godine, u Podgorici, radi realizacije kriminalnog plana, okr.Šljivančanin Živko izvršio konverziju novca u iznosu od 110.000,00 USD sa znanjem da je od tog iznosa najmanje 62.070,00 USD pribavljeno kriminalnom djelatnošću, u namjeri da se prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, a okrivljeni Knežević Duško, Todorović Branislav, Knežević Tomica, Krdžić Tamara, Grujović Goran, Stijepović Slavoljub, kao i Rašović Vlatko – svjedok saradnik, ostvarujući zajedničku odluku i sa znanjem da je novac u iznosu od namanje 62.070,00 USD pribavljen kriminalnom djelatnošću, u namjeri da prikriju njegovo prijeklo, bitno doprinijeli izvršenju krivičnog djela, pri čemu su uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno,na način što su i to:

Rašović Vlatko, kao ovlašćeni zastupnik pravnog lica “Florista Group Corp.”, postupajući po uputstvima okr.Knežević Duška, u februaru 2016. godine, lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu ovlašćena pravnog lica “Terralink Technologies International” iz Kanade da sa pravnim licem “Florista Group Corp.”dana 04.02.2016. godine zaključi ugovor o marketingu br.09/16, kojim se pravno lice “Florista Group Corp.” kao konsultant obavezalo da pravnom licu “Terralink Technologies International” iz Kanade pruži usluge marketinga i reklamiranja, a pravno lice “Terralink Technologies International” iz Kanade obavezalo da za pružene usluge plati iznos od 318.850,00 USD, iako je znao da usluge neće biti izvršene, na koji način je naveo pravno lice “Terralink Technologies International” iz Kanade da po osnovu navedenog ugovora u periodu od 01.06. do 10.06.2016. godine, na račun pravnog lica “Florista Group Corp.” kod IBM banke u više navrata uplati novac u ukupnom iznosu od 318.697,60 USD, zatim lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu ovlašćena lica pravnog lica “Serviceplus OU” iz Estonije, da sa pravnim licem “Florista Group Corp.” dana 22.02.2016. godine zaključi kupoprodajni ugovor br.22/02/2016-a kojim se pravno lice “Florista Group Corp.” obavezalo da pravnom licu “Serviceplus OU” iz Estonije, kao kupcu isporuči 352 palete drvenog hrastovog poda za kupoprodajnu cijenu od 81.137,50 €, iako je znao da navedene palete neće biti isporučene, na koji način je naveo pravno lice “Serviceplus OU” iz Estonije da po osnovu navedenog ugovora na račun pravnog lica “Florista Group Corp.” kod IBM banke dana 22.06.2016. godine uplati iznos od 99.500,00 USD i dana 29.06.2016. godine uplati iznos od 83.480,50 USD, zatim lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu ovlašćena lica pravnog lica “Serviceplus OU” iz Estonije, da sa pravnim licem Florista Group Corp.” dana 15.03.2016. godine zaključi kupoprodajni ugovor br.X0405-HMS/16 kojim se pravno lice “Florista Group Corp.”, kao prodavac obavezalo da pravnom licu “Serviceplus OU” iz Estonije, kao kupcu proda građevinski materijal za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 272.030,50 USD, iako je znao da građevinski materijal neće biti isporučen, čime je naveo pravno lice “Serviceplus OU” iz Estonije da po osnovu navedenog ugovora na račun pravnog lica “Florista Group Corp.”, kod IBM banke dana 20.06.2016. godine uplatili iznos od 89.050,00 USD, da bi od tako stečenog novca Rašović Vlatko, postupajući po uputstvima okr.Knežević Duška, sa računa pravnog lica “Florista Group Corp.” kod IBM banke dana 09.06.2016. godine podigao iznos od 12.700,00 USD i dana 16.09.2016. godine podigao iznos od 9.500,00 USD, koji je zatim predao okr.Knežević Dušku;


okr.Knežević Tomica, postupajući po uputstvima okr.Knežević Duška, kao ovlašćeni zastupnik pravnog lica “Mega Gulf Investments Holding Limited” zloupotrebom svog položaja u pogledu raspolaganja imovinom navedenog pravnog lica dana 03.06.2016. godine sa računa “Mega Gulf Investments Holding Limited” kod Atlas banke AD Podgorica podigao iznos od 10.870,00 USD navodno za troškove službenog puta, koji novac je predao okr.Knežević Dušku;


Kononenko Andrey, protiv kojeg se u Specijalnom državnom tužilaštvu vodi istraga u predmetu Kti-S.br.1/19 zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika CG, produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz čl.264 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore i produženo krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.3 i 2 u vezi st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, postupajući po uputstvima okr.Knežević Duška dana 13.06.2016. godine sa IBM bankom zaključio ugovor o gotovinskom kreditu br.545000000001851165 na iznos od 10.000,00 USD, sa rokom otplate kredita od jednog mjeseca, za koji je znao da ga neće vratiti iz sopstvenih sredstava, već da će isti biti vraćen kolateralom – depozitom pravnog lica “Florista Group Corp.”, za koji je ugovor o depozitu sa navedenom bankom na iznos od 10.000,00 USD zaključio Rašović Vlatko, pri čemu nije stvorena niti postojala obaveza Kononenka da navedeni iznos kreditnih sredstava vrati pravnom licu “Florista Group Corp.”, što je bilo poznato Kononenko Andrey, pa je isti po osnovu navedenog ugovora o kreditu podigao sa svog računa kod IBM banke iznos od 10.000,00 USD, koji novac je predao okr.Knežević Dušku, dok je kredit otplaćen iz sredstava namjenskog depozita “Florista Group Corp.”, koja sredstva  depozita potiču od kriminalne djelatnosti – prevarnih poslova pravnog lica “Florista Group Corp.” sa pravnim licima “Terralink Technologies International” i “Serviceplus OU”, zatim sa računa kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica dana 12.05.2016. godine podigao iznos od 3.000,00 USD i dana 20.07.2016. godine podigao iznos od 16.000,00 USD i predao ih okr.Knežević Dušku koja novčana sredstva potiču iz kriminalne djelatnosti - kredita koji je Kononenko Andrey dana 20.07.2015. godine dobio od IBM banke po osnovu ugovora o gotovinskom kreditu br.545000000001694413 na iznos od 118.000,00 USD, za koji je znao da ga neće vratiti iz sopstvenih sredstava već da će isti biti vraćen kolateralom – depozitom pravnog lica “Mega Gulf Investments Holding Limited”, za koji je ugovor o depozitu sa navedenom bankom na iznos od 118.000,00 USD zaključio okr.Knežević Tomica, pri čemu nije stvorena niti postojala obaveza Kononenka da navedeni iznos kreditnih sredstava vrati pravnom licu “Mega Gulf Investments Holding Limited”, koji kredit je vraćen depozitom pravnog lica “Mega Gulf Investments Holding Limited”, koja novčana sredstva su nezakonito iskorišćena za vraćanje kredita, budući da su ista bila namijenjena za kupovinu karbona, pri čemu je Kononenko dio kredita u iznosu od 100.000,00 USD dana 21.07.2015. godine prenio na svoj račun kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, nakon čega je okr.Knežević Duško, pored davanja uputstava i savjeta drugim okrivljenim licima, novac u iznosu od 110.000,00 USD, od kojeg iznosa je namjanje 62.070,00 USD pribavljeno navedenim kriminalnim djelatnostima, a koji dio novca je prethodno preuzeo od Rašović Vlatka, Knežević Tomice i Kononenko Andreya u oktobru 2016. godine predao okr.Stijepović Slavoljubu da isti stavi u promet – legalne tokove, radi korišćenja tog novca za parlamentarne izbore koji su se održavali u oktobru 2016. godine, za koji novac je okr.Stijepović Slavoljub tražio od okr.Knežević Duška da se zamijeni u banci za valutu euro, pa je okr.Knežević Duško dana 12.10.2016. godine, radi realizacije kriminalnog plana dao uputstvo Rašović Vlatku da od okr.Stijepović Slavoljuba preuzme 110.000,00 USD i ponese ih u Atlas banku, a okr.Todorović Branislavu, glavnom izvršnom direktoru Atlas banke da se u banci izvrši konverzija 110.000,00 USD, pa je okr.Todorović Branislav realizujući dobijena uputstva dalje dao uputstva i prenio naloge okr.Knežević Duška okrivljenom Šljivančanin Živku, blagajniku u Atlas banci AD Podgorica, da izvrši konverziju navedenog novca koji će u banku donijeti Rašović Vlatko, pa kada je Rašović Vlatko postupajući po dobijenim uputstvima okr.Kneževića preuzeo novac od okr.Stijepović Slavoljuba i pozvao okr.Todorovića, isti mu je rekao da novac radi konverzije preda okr.Šljivančanin Živku, što je Rašović Vlatko učinio, nakon čega je okr.Šljivančanin novac u iznosu od 110.000,00 USD konvertovao za iznos od 97.500,00 € i predao ga Rašović Vlatku, te postupajući dalje po uputstvima okr.Knežević Duška dobijenim preko okr.Todorović Branislava, a radi prikrivanja da je izvršena konverzija novca koji potiče od kriminalne  djelatnosti, sačinio sedam potvrda o otkupu i prodaji stranih sredstava plaćanja i to: br.3423, br.3424, br.3425, br.3426, br.3427, br.3428 i br.3429 unoseći u potvrde podatke da su navodno konverziju izvršili Grujović Goran, Pejović Predrag, Stevanović Vlado, Rašović Vlatko, Vujisić Dražen, Peličić Natko u iznosu od po 16.000,00 USD i okr.Krdžić Tamara u iznosu od 14.000,00 USD, koje potvrde su po uputstvima i nalozima okr.Todorović Branislava dobijenim preko okr.Šljivančanin Živka i Rašović Vlatka ovjerili svojim potpisom i to okr.Grujović Goran potvrde br.3424 i br.3426, okr.Krdžić Tamara potvrdu br.3429 i Rašović Vlatko potvrdu br.3423, dok su potvrde br.3425, br.3427 i 3428 potpisala za sada nepoznata lica, nakon čega je Rašović Vlatko iznos od 97.500,00 €, predao okr.Knežević Dušku koji je zatim u svojoj porodičnoj kući u Podgorici od tog novca predao okr.Stijepović Slavoljubu iznos od 47.500,00 €, koji novac je okr.Stijepović Slavoljub predao Popović Spasu, predsjedniku Odbora DPS-a GO Golubovci, koji je taj novac podijelio aktivistima DPS-a Zeta za operativne troškove rada mjesnih odbora kao i troškove aktivista u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore u oktobru 2016. godine

 

- čime su, kao saizvršioci, izvršili krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore

 

PREDLAŽEM

 

I Na osnovu čl.324 st.3 Zakonika o krivičnom postupku, da se okr.Knežević Dušku, sudi u odsustvu.

 

II Da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim zakaže i održi glavni javni pretres:

 

Na koji da se pozovu:

1. Specijalni tužilac;

2. Okrivljeni:

- Knežević Duško, iz Podgorice, selo ****************,

- Knežević Tomica, iz Podgorice, Golubovci – ****************,

- Todorović Branislav, iz Podgorice, Bulevar **************************,

- Šljivančanin Živko, iz Podgorice, Ul.********************,

- Grujović Goran,  iz Podgorice, Ul.***************************,

- Krdžić Tamara, iz Podgorice, Bulevar **********************,

- Stijepović Slavoljub, iz Podgorice, Ul. *************************,

 

3. Svjedok saradnik Rašović Vlatko, iz Podgorice, Ul. *******************,

 

4.Svjedoci:

- Zečević Dijana, iz Podgorice, Ul. **************************,

- Đurđić Đorđe, iz Podgorice, Ul. *******************************,

- Laban Jelena, iz Podgorice, prijavljena adresa Ul. ********************, boravište naselje Stari aerodrom, Ul. ***********************,

- Marojević Mileva, iz Podgorice, Ul. **************************,

- Radović Vidosava, iz Podgorice, Ul. ******************,

- Radulović Aleksandar, prijavljeno prebivalište Podgorica, ************ , trenutno boravi u Petrovcu, naselje *************,

- Pavličić Stanković Sandra, iz Podgorice, Ul. *********************,

- Vukićević Branislav, iz Podgorice, selo ***************,

- Drakić Vječeslav, iz Podgorice, selo ******************,

- Ajković Zdravko, iz Podgorice, Ul. ********************,

- Popović Spaso, iz Podgorice, Bulevar *****************,

 

III Da se u dokaznom postupku pročita i izvrši uvid: 

 

- blagajnički dnevnik Atlas banke AD Podgorica za blagajnu br.410 na dan 12.10.2016. godine;

- potvrda o otkupu i prodaji stranih sredstava plaćanja Atlas banke AD Podgorica br.3423 od 12.10.2016. godine na ime Rašović Vlatka;

- potvrda o otkupu i prodaji stranih sredstava plaćanja Atlas banke AD Podgorica br.3424 od 12.10.2016. godine na ime Vujisić Dražena;

- potvrda o otkupu i prodaji stranih sredstava plaćanja Atlas banke AD Podgorica br.3425 od 12.10.2016. godine na ime Peličić Natka;

- potvrda o otkupu i prodaji stranih sredstava plaćanja Atlas banke AD Podgorica br.3426 od 12.10.2016. godine na ime Grujović Gorana;

- potvrda o otkupu i prodaji stranih sredstava plaćanja Atlas banke AD Podgorica br.3427 od 12.10.2016. godine na ime Pejović Predraga;

- potvrda o otkupu i prodaji stranih sredstava plaćanja Atlas banke AD Podgorica br.3428 od 12.10.2016. godine na ime Stevanović Vlada;

- potvrda o otkupu i prodaji stranih sredstava plaćanja Atlas banke AD Podgorica br.3429 od 12.10.2016. godine na ime Krdžić Tamare;

- ugovor o otvaranju i vođenju deviznog računa pravnog lica “Florista Group Corp” kod IBM banke br.12-02/2540/3 od 24.06.2013. godine;

- ovlašćenje “Florista Group Corp” od 24.06.2013. godine dato Rašović Vlatku za račun kod IBM banke;

- ovlašćenje “Florista Group Corp” od 05.08.2016. godine dato Teodoros Ioannou za račun kod IBM banke;

- analitička kartica računa pravnog lica “Florista Group Corp” partija br.545000000001452689; šifra valute 840 (USD) kod IBM banke za period od 26.06.2013. godine do 04.01.2019. godine;

- analitička kartica računa pravnog lica “Florista Group Corp” partija br.545000000001452689; šifra valute 978 (EUR) kod IBM banke za period od 26.06.2013. godine do 04.01.2019. godine;

- ugovor o marketingu br.09/16 od 04.02.2016. godine zaključen između “Florista Group Corp.” i “Terralink Technologies International”;

- kupoprodajni ugovor br.22/02/2016-a od 22.02.2016. godine zaključen između “Florista Group Corp.” i “Serviceplus OU”;

- kupoprodajni ugovor br.X0405-HMS/16 od 15.03.2016. godine zaključen između “Florista Group Corp.” i “Serviceplus OU”;

- faktura pravnog lica Florista Group Corp.” br.2016 6 od 31.05.2016. godine na iznos od 19.973,25 USD;

- swift od 01.06.2016. godine na iznos od 19.973,25 USD;

- faktura pravnog lica “Florista Group Corp.” br.2016 6 od 31.05.2016. godine na iznos od 99.956,43 USD;

- swift od 03.06.2016. godine na iznos od 99.956,43 USD;

- faktura pravnog lica “Florista Group Corp.” br.2016 6 od 31.05.2016. godine na iznos od 49.955,86 USD;

- swift od 09.06.2016. godine na iznos od 49.955,86 USD;

- faktura pravnog lica “Florista Group Corp.” br.2016 6 od 31.05.2016. godine na iznos od 99.956,08 USD;

- swift od 10.06.2016. godine na iznos od 99.956,08 USD;

- faktura pravnog lica “Florista Group Corp.” br.2016 6 od 31.05.2016. godine na iznos od 48.855,98 USD;

- swift od 10.06.2016. godine na iznos od 48.855,98 USD;

- faktura pravnog lica “Florista Group Corp.” br.2016FG-0617 od 20.06.2016. godine na iznos od 89.050,00 USD;

- swift od 20.06.2016. godine na iznos od 89.050,00 USD;

- faktura pravnog lica “Florista Group Corp.” br.2016FG-0619 od 21.06.2016. godine na iznos od 99.500,00 USD;

- swift od 22.06.2016. godine na iznos od 99.500,00 USD;

- faktura pravnog lica “Florista Group Corp.” br.2016FG-0624 od 28.06.2016. godine na iznos od 83.480,50 USD;

- swift od 28.06.2016. godine na iznos od 83.480,50 USD;

- zahtjev za podizanje  gotovine pravnog lica “Florista Group Corp.” od 09.06.2016. godine podnijet IBM banci za iznos od 12.700,00 USD;

- nalog za plaćanje IBM banke od 09.06.2016. godine;

- elektronski nalog IBM banke br.427440016 od 09.06.2016. godine;

- elektronski nalog IBM banke br.122810219 od 09.06.2016. godine;

- zahtjev za podizanje gotovine pravnog lica “Florista Group Corp.” od 16.09.2016. godine podnijet IBM banci za iznos od 9.500,00 USD;

- nalog za plaćanje IBM banke od 16.09.2016. godine;

- elektronski nalog IBM banke br.460480016 od 16.09.2016. godine;

- elektronski nalog IBM banke br.126650219 od 16.09.2016. godine;

- izvodi sa deviznog i transakcionog računa “Mega Gulf Investment Holding Limited” kod Atlas banke AD Podgorica, sa  analitičkim karticama;

- zahtjev za podizanje gotovine pravnog lica “Mega Gulf Investment Holding Limited” od 03.06.2016. godine podnijet Atlas banci AD Podgorica za iznos od 10.870,00 USD;

- opšti devizni nalog Atlas banke AD Podgorica br.878760267 od 03.06.2016. godine na iznos od 10.870,00 USD;

- opšti nalog Atlas banke AD Podgorica na iznos od 9.715,77 €;

- nalog za isplatu Atlas banke AD Podgorica br.153220613 od 03.06.2016. godine na iznos od 10.870,00 USD;

- analitička kartica deviznog računa lica Kononenko Andreya kod IBM banke konto 233410; partija 545000000001684616 (valuta USD) za period od 26.06.2015. godine do 30.09.2017. godine;

- analitička kartica deviznog računa komitenta Kononenko Andreya kod CKB banke br.2333211 za period od 01.01.2000. godine do 21.02.2018. godine;

- nalog za isplatu sa deviznog računa Kononenko Andreya kod CKB banke od 12.05.2016. godine za iznos od 3.000,00 USD;

- nalog za isplatu sa deviznog računa Kononenko Andreya kod CKB banke od 20.07.2016. godine na iznos od 16.000,00 USD;

- ugovor o gotovinskom nenamjenskom kreditu br.545000000001694413 od 20.07.2015. godine zaključen između IBM banke i Kononenko Andreya na iznos od 118.000,00 USD;

- ugovor o gotovinskom kreditu br.545000000001851165 od 13.06.2016. godine zaključen između IBM banke i Kononenko Andreya na iznos od 10.000,00 USD;

- nalog za isplatu sa deviznog računa Kononenko Andreya kod IBM banke od 13.06.2016. godine na iznos od 10.000,00 USD;

- ugovor o radu Atlas banke AD Podgorica br.01-3-1512/2 od 14.02.2014. godine zaključen između Atlas banke AD Podgorica i Šljivančanin Živka;

- odluka o raspoređivanju zaposlenog Atlas banke AD Podgorica br.01-3-6785 od 06.07.2015. godine;

- ugovor o radu Atlas banke AD Podgorica br.01-3-1516/2 od 14.02.2014. godine zaključen između Atlas banke AD Podgorica i Krdžić Tamare;

- odluka Atlas banke AD Podgorica br.01-3-1516 od 14.02.2014. godine;

- odluka o imenovanju glavnog izvršnog direktora Atlas banke AD Podgorica br.101-2-4723-2 od 16.05.2016. godine;

- izvještaj o prelasku putnika Uprave policije za lice Theodoros Ioannou za period od 01.01.2014. godine do 25.04.2019. godine;

- nalaz i mišljenje sudskog vještaka  ekonomsko finansijske  struke Boričić Borke od decembra 2019. godine;

- potvrde o preuzimanju novčanih sredstava od 12.10.2016. godine izdate na ime Kračković Marka, Šuškavčević Dragoljuba, Petričević Đorđija, Anđušić Predraga, Popović Daca i Janković Predraga, Radonjić Dušana;

- potvrde o preuzimanju novčanih sredstava od 13.10.2016. godine izdate na ime Maraš Dragoljuba, Kavarić Milivoja, Stijepović Ratka, Vujačić Ratka, Đurović Vojislava,  Madžarović Predraga;

- potvrde o preuzimanju novčanih sredstava od 14.10.2016. godine izdate na ime Terzić Stanka, Drakić Dušana, Maraš Milenka, Šanović Predraga;

- potvrda o privremeno oduzetim predmetima UP – SKP – SPO 47/10 br.240/17-1525/2 od 29.09.2017. godine;

- naredba Višeg suda u Podgorici Kris.br.73/17 od 19.09.2019. godine;

- zapisnik Uprave policije – SKP – SPO 04/1-240/19-26-619 od 19.09.2019. godine o pretresanju pokretnih stvari – mobilnog telefona i SIM kartice oduzetih od Rašović Vlatka;

- komunikacije ostvarene putem poruka između Knežević Duška i Rašović Vlatka dana 12.10.2016. godine u 02:03:24h, 02:04:43h, 02:05:37h, 02:05:40h, 02:11:28h;

- komunikacije ostvarene putem poruka između Todorović Branislava i Rašović Vlatka dana 24.10.2016. godine u 12:24:08h, 12:24:13h, 12:49:53h, 01:00:22h, 01:00:30h, 01:01:58h, 01:02:06h, 01:02:44h, 01:03:04h, 01:04:31h, 01:05:41h, 03:41:07h, 03:41:22h, 03:41:46h;

- uvjerenje Ministarstva pravde br.05/2-72-17696/19 od 26.12.2019. godine za Knežević Duška;

- uvjerenje Ministarstva pravde br.04/2-72-16715/17/2 od 19.10.2017. godine za Grujović Gorana;

- uvjerenje Ministarstva pravde br.05/2-72-17696/19 od 26.12.2019. godine za Todorović Branislava;

- uvjerenje Ministarstva pravde br.05/2-72-17696/19 od 26.12.2019. godine za Šljivančanin Živka;

- uvjerenje Ministarstva pravde br.05/2-72-17696/19 od 26.12.2019. godine za Knežević Tomicu;

- uvjerenje Ministarstva pravde br.05/2-72-17696/19 od 26.12.2019. godine za Stijepović Slavoljuba;

- uvjerenje Ministarstva pravde br.05/2-72-17696/19 od 26.12.2019. godine za Krdžić Tamaru;

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Tokom istrage prikupljeni su dokazi iz kojih proizilazi da su okrivljeni Knežević Duško, Knežević Tomica, Todorović Branislav, Šljivančanin Živko, Grujović Goran, Krdžić Tamara i Stijepović Slavoljub, izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret u vrijeme, mjesto i na način kako je to bliže predstavljeno dispozitivom optužnice.


Naime, okr.Knežević Duško nije mogao biti saslušan u postupku istrage iz razloga što se isti nalazi u bjekstvu.


Okr.Knežević Tomica negira izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret navodeći u bitnom u odbrani da kada je u pitanju poslovanje firme “Mega Gulf”, on je početkom 2015. godine bio pozvan na sastanak od strane Đorđa Đurđića koji je tada bio na položaju direktora Atlas banke AD Podgorica, na kojem sastanku mu je on rekao da je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević rekao da on treba da bude ovlašćeni zastupnik firme “Mega Gulf”, da se radi o inostranoj firmi, da je on prethodno bio ovlašćeni zastupnik, ali kako je izabran za direktora Atlas banke ne može više da obavlja te poslove, da je firma registrovana u Dubaiju, da se njeno poslovanje odvija u okviru Atlas banke i IBM banke, da se firma bavi određenim finansijskim aktivnostima i da se sve odvija u skladu sa zakonom, te da će mu povremeno slati dokumentaciju u vezi te firme. On nijednog momenta nije posumnjao da postoji mogućnost da se firma bavi nezakonitim poslovanjem iz razloga što je, dok je bio ovlašćeni zastupnik navedene  firme, Centralna banka sprovodila kontrolu poslovanja obije banke gdje je navedena firma imala račune. Kako su u to vrijeme bili direktor banke Đorđe Đurđić i predsjednik Duško Knežević smatrao ih je kredibilnim ličnostima kojima može pokloniti neupitno povjerenje i vjerovati im da je sve onako kako su mu predstavljali tada, jer u to doba nije bilo riječi o bilo kakvom nezakonitom poslovanju banaka. U tom periodu obavljao je posao u okviru Atlas grupe u firmi Atlas grupa DOO i RTV Atlas. Njegov najveći dio poslovnih aktivnosti je bio skoncentrisan na rad u RTV Atlas, gdje je obavljao poslove izvršnog direktora, a u Atlas grupi je obavljao poslove izvršnog direktora takođe. Atlas grupa DOO je bila smještena u investicionom dijelu Atlas grupe u Tološima u Ul.SKOJ-a koje firme su nosile investicione projekte Atlas grupe i u kojem je bilo skoncentrisano negdje 30-tak firmi koje su nosile taj investicioni projekt, a poslovale su okviru Atlas grupe. Način dostavljanja dokumentacije je funkcionisao tako što je ta dokumenta koja su u vezi sa poslovanjem firme “Mega Gulf” pripremana u Atlas banci po nalogu izvršnog direktora Đurđića i dostavljana njemu na potpis preko Marka Nikolića i Katarine Raičković koji su obavljali poslove, tj.Marko Nikolić je bio glavni finansijski direktor Atlas grupe, u to vrijeme i tada je već obavljao određenu funkciju 2016. godini već u okviru Atlas banke, ali ne zna koju. Katarina Raičković je tehnički sprovodila i pripremala dokumentaciju za “Mega Gulf” jer je ona bila računovodstveni službenik kod Marka Nikolića. U konkretnom slučaju kada je riječ o transakciji koja mu se stavlja na teret, kompletna dokumentacija je tim putem slata na potpis i on bi na poziv Katarine Raičković odlazio u investicioni dio Atlas  grupe da to potpiše. Tom prilikom je obavještavan da je dokumentacija stigla iz Atals banke i da se odnosi na redovno poslovanje firme “Mega Gulf”, pri čemu nije stekao utisak da se radi o bilo čemu nezakonitom, nakon čega je dokumentacija vraćana u Atlas banku. Pečat firme “Mega Gulf” u periodu kada je Đorđe Đurđić bio ovlašćeno lice nalazio se kod njega, a kada je on postao ovlašćeni zastupnik, pečati su bili kod Marka Nikolića. Nikada nije imao bilo kakav sastanak, kontakt koji bi u organizacionom ili bilo kakvom drugom smislu njega stavio u poziciju da se sa navedenim licima udružio u vršenju bilo kojeg krivičnog djela, niti su mu ikada nešto u vezi toga stavlili na znanje. Takođe, nije nikada baratao sa novcem bilo koje od firmi Atlas grupe, kao ni kada je u pitanju firma “Mega Gulf” u smislu da je odlazio na šalter banke i podizao novac i nakon toga ga nosio bilo kome. Na šalter banke je odlazio isključivo kako bi podigao svoju platu, koja je bila neredovna i on je zbog svih tih neredovnosti u isplatama na kraju i napustio Atlas grupu i ostao je neuplaćen staž za period od tri godine. Mimo toga bilo kakve druge koristi nije imao od rada u Atlas grupi, pa tako ni prilikom obavljanja poslova kao punomoćnik “Mega Gulfa”, već su mu od rada u Atlas  grupi, ostali samo problemi. U tom periodu bio je i u teškoj ličnoj porodičnoj situaciji, jer mu je krajem 2015. godine nakon teške bolesti preminula majka, što je sve dodatno uticalo na njega, zajedno sa radom u televiziji koja je bila u teškim finansijskim problemima i štrajkovima radnika, da mu je bilo onemogućeno tj.nije bio u prilici da mimo svega toga posveti neku veliku pažnju poslovima u “Mega Gulfu” u investicionom dijelu Atlas grupe, gdje je dobijao dokumentaciju na potpis. Ukoliko su se desile nezakonitosti, smatra da je  na najbrutalniji način zloupotrijebljen i prevaren od strane lica koja je spomenuo, za potpis dokumentacije. Kada je okr.Knežević Tomici predoč instrukcija za plaćanje preduzeća “Mega Gulf” od 03.06.2016. godine, opšti nalog i opšti devizni nalog Atlas banke AD Podgorica od 03.06.2016. godine i nalog za isplatu Atlas banke AD Podgorica od 03.06.2016. godine, isti je izjavio da se ne može sjetiti konkretno dokumentacije koja mu je predočena, ali da ne sporni da je on potpisao nalog za isplatu novčanih sredstava, kao i druga dokumenta koja su mu predočena.


Okr.Todorović Branislav negira izvršenje krivičnih djela koja mu se  stavljaju na teret navodeći u bitnom u odbrani da kao glavni izvršni direktor nije bio u situaciji da ima bilo kakvu povjerljivu komunikciju sa Duškom Kneževićem. Kada je izabran za glavnog izvršnog direktora u junu 2015. godine, to je bilo iznuđeno rješenje, a izabran je od strane Odbora banke čije je povjerenje imao, prvenstveno od strane predsjednika Odbora Rama Bralića, kao i ljudi iz Centralne banke, posebno Radoja Žugića. U tom periodu banka je već bila na staklenim nogama i on se u saradnji sa navedenim licima trudio da sanira probleme koji su postojali, a kada je u pitanju Duško Knežević upravo je on oteo svu njegovu imovinu, kao i imovinu svih njegovih firmi. Preduzeće “Florista” mu je potpuno nepoznato, a za preduzeća “Mega Gulf”  i “Polarisko” je samo čuo. Dalje u odbrani navodi da kada je u pitanju događaj od 12.10.2016. godine da je sa Duškom Kneževićem bio na ručku u restoranu “Pod Volat”, gdje su bila pristutna još neka lica kojom prilikom ga je Duško Knežević pitao da li banka vrši konverziju novca i kada mu je rekao da vrši, Duško mu je rekao da kaže Rašović Vlatku da mu se javi. Vjerovatno mu je  sve to rekao zbog toga što je tu bilo više ljudi. On je uradio onako kako mu je rekao Duško Knežević i kada su izašli poslije ručka ispred restorana prišao je Vlatku Rašoviću i prenio mu da ga je Duško pitao da li u banci vrše konverziju novca i da mu se Vlatko javi. Ništa drugo nije preduzimao, tako da nije tačno da je davao bilo kome uputstva da vrši konverziju novca. Po prirodi posla ne kontaktira sa šalterskim radnicima niti učestvuje u poslovima konverzije novca. Sama činjenica da mu je Duško Knežević davao informacije “na kašikicu”, pitajući ga samo da li se vrši konverzija novca u banci i da je tražio da određene informacije prenese čovjeku od povjerenja Vlatku Rašoviću, dovoljno govori da nije imao sa njim blizak odnos, niti ga je Duško smatrao osobom od povjerenja. Budući da je, prije nego što se zaposlio u Atlas banci, radio u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Duško Knežević mu je prilikom susreta uvijek govorio “Jednom služba, vazda služba” i to upravo govori da je Duško uvijek imao jedan otklon od mene.  Kada se radi konverzija novca niko u ni jednoj banci, pa ni u Atlas banci ne može da zna odakle novac potiče i da li je “prljav” jer novac nema boju. Siguran je da kada je u pitanju poslovna dokumentacija Atlas banke, nigdje nema njegovog potpisa u poslovnoj dokumentaciji koja je nezakonita, te ne zna odakle potiče predmetni novac, čiji je to novac i ko je od koga uzeo taj novac. Dalje navodi da je Rašović Vlatko bio vozač, obezbjeđenje i čovjek od povjerenja Duška Kneževića i da je sa njim imao samo poslovnu komunikaciju i to u onim situacijama kada bi za nekoga trebalo da se obezbijedi službeno vozilo za korišenje, sa Šljivančanin Živkom i Krdžić Tamarom takođe je imao sam službenu komunikaciju, ali je svako imao svog šefa, tako da je preko šefova sa njima kontaktirao kada bi nešto trebalo da se odradi službeno, a to se odnosi i na druga lica protiv kojih se vodi postupak.


Okr.Šljivančanin Živko negira izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret i u odbrani u bitnom navodi da je u kritičnom periodu obavljao poslove blagajnika – likvidatora u Atlas banci AD Podgorica, te da su ga u oktobru 2016. godine, negdje pred kraj radnog vremena zvali iz centrale i rekli da će doći Vlatko Rašović da donese određenu svotu novca za Duška Kneževića. Kada je došao u banku, Vlatko mu je predao jednu veliku žutu kovertu koju su zajedno na šalteru otvorili on, Vlatko i Tamara Krdžić koja je radila kao kontrolor. Vidjeli su da se u koverti nalazi novac i svi su ga zajedno prebrojali i utvrdili da se radio o 110.000,00 USD. Taj novac se nije mogao razmijeniti na jedno lice, pa se Vlatko Rašović konsultovao sa svojim pretpostavljenima Dijanom Zečević i Branislavom Todorovićem. On se, inače tog dana čuo sa Dijanom Zečević koja ga je pozvala telefonom i rekla da će doći Vlatko Rašović i da će donijeti za razmjenu novac te da je isti za predsjednika. Dok je Vlatko razgovarao telefonom njega je ponovo pozvala Dijana Zečević i rekla da se taj novac stavi na vozače i na Baneta Todorovića. On je to prenio Vlatku i Tamari i tada je Tamara rekla da jedan dio koji je trebao da ide na Baneta, da ide na nju iz razloga što je pitanje kada će Bane potpisati taj nalog, a ona je u prilici da ga odmah potpiše. On je sačinio naloge koji su glasili na vozače i dio koji je ostao na Tamaru Krdžić, zatim izvršio konverziju novca i predao ga Vlatku Rašoviću. Na šalteru su potpisali naloge Vlatko i Tamara koji su glasili na njihovo ime, nakon čega je Vlatko Rašović preuzeo novac – eure, a ponio je sa sobom i naloge da bi ih potpisali vozači. Kako je bio kraj smjene nalozi su vraćeni sledećeg dana potpisani. Pri čemu su vraćene dvije kopije – drugi i treći primjerak naloga i od njih je jedan primjerak naloga išao kod njega u blagajnu, a drugi je išao u specifikaciju prodaje valute. U odbrani dalje pojašnjava da svota dolara koju je donio Vlatko Rašović nije mogla da se zamijeni na jedno lice, zbog sprječavanja pranja novca, a kako predsjednik Duško Knežević nije bio tu i nije mogao dati izjavu o porijeklu, a bez te izjave se nije mogla ta svota dolara zamijeniti za eure, to su sačinjeni nalozi na više lica, jer se bez izjave mogao konvertovati novac do iznosa od 15.000,00 € pa je zbog toga donijeta odluka i njemu dat nalog da sačini više potvrda, odnosno naloga u kojima ću prikazati da je više lica izvršilo konverziju dolara za eure. Nije znao čiji su dolari koje je konvertovao i ne zna gdje je Vlatko ponio eure koje je od njega preuzeo. Kada su okrivljenom Šljivančanin Živku predočene potvrde o otkupu i prodaji stranih sredstava plaćanja Atlas banke AD Podgorica br.3425, br.3423, br.3424, br.3426, br.3427, br.3428 i br.3429 od 12.10.2016. godine, isti je izjavio da su upravo to potvrde koje je on sačinio i da se na njima nalazi njegov potpis i pečat koji je koristio kao blagajnik – likvidator, a da poznaje sve vozače čija je imena naveo u potvrdama.


Dalje u odbrani navodi da je u označenom periodu Duško Knežević bio biznismen, bogat čovjek, koji se njima tako predstavljao, da je dobijao pohvale i nagrade, kontaktirao sa mnogo jakim ljudima iz svijeta biznisa i njemu, a vjeruje i drugima, nije moglo pasti napamet da se Duško Knežević bavi nelegalnim poslovima. Takođe navodi da se nije moglo desiti da kada stranka dođe u banku i hoće da razmijeni stranu valutu za euro ili obratno, a da se radi o iznosu od preko 15.000,00 €, pri čemu nema izjavu o prijeklu novca, da oni izvrše konverziju, jer se morala imati izjava odakle novac potiče ili neki dokument kao što je isplatni nalog druge banke iz kojeg se vidi da je tamo podignut novac, kupoprodajni ugovor iz kojeg se vidi odakle potiče novac koji je  stranka donijela, a čija konverzija treba da se izvrši. Bilo koja stranka koja bi došla na šalter sa novcem, a da se radilo o iznosu preko 15.000,00 € on je bio dužan da dokument koji mu se predaje o porijeklu novca proslijedi Službi za sprječavanje pranja novca u okviru Atlas banke i oni su dalje provjeravali ta dokumenta, a on je svakako taj novac primao i obavljao transakcije koje je stranka tražila. Izjava koju bi stranka donijela morala je sadržati potpis odnosno preko tog dokumenta se identifikovala stranka koja traži da se izvrši određena transakcija u vezi novca koji je donijela.


Okrivljena Krdžić Tamara negira izvršenje krivičnih djela koja joj se stavljaju na teret i u odbrani navodi da je krivičnog dana kada je izvršena konverzija dolara za eure bila zajedno sa Šljivančanin Živkom upućena od strane direktorke Dijane Zečević da će doći Vlatko Rašović i da treba da se izvrši konverzija novca koji Vlatko donese i upravo se ona javila na telefon kada je zvala direktorka Zečević i rekla da će doći Vlatko Rašović. Njena blagajna je bila već zatvorena, jer je prošlo tri sata i ona je trebala da ide kući. Dalje navodi da je  takođe imala blagajnu iako je radila poslove kontrolora. Tog dana je ostala poslije tri sata jer se sjeća da se predmetni događaj desio pred kraj radnog vremena, kada je u poslovnicu došao Vlatko Rašović i rekao koliko novca nosi. Mi smo prebrojali novac i vidjeli da ima 110.000,00 USD, nakon čega je Šljivančanin Živko razgovarao, da li preko Vlatkovog telefona sa Branislavom Todorovićem oko toga kako da se izvrši konverzija, pri čemu ne zna što je Todorović rekao Šljivančaninu. Kada je Vlatko donio novac i kada je Živko vidio o kom iznosu se radi pitao je Vlatka kako misli da zamijeni toliki novac jer za iznose preko 15.000,00 € je bila potrebna izjava o porijeklu novca, zbog čega  se  Živko ponovo čuo sa Dijanom i ona mu je rekla da se taj novac podijeli na vozače i ukoliko bude potrebno i na Branislava Todorovića. Živko i ona su preborajli novac i iz trezora je kolega Milenko Caković donio eure pa su Vlatku Rašoviću, koji je  rekao da žuri, predali protivvrijednost tih 110.000,00 USD u eurima, nakon čega je Vlatko napustio banku, a zatim je Živko sačinio potvrde koje su provukli kroz sistem, pri čemu se sjeća da je Vlatko Rašović potpisao blanko nalog. Kako je kolega Šljivančanin bio sporiji u poslu, a noj se žurilo, nalog koji je trebao da se ispuni na ime Todorović Branislava morao se ispuniti sa njegovim matičnim brojem, a kako je znala da Živku treba određeno vrijeme da nađe broj Todorovića, ponudila sam se da se nalog odnosno potvrda popuni sa njenim podacima, što je Živko uradio i on je tog  dana odmah potpisala nalog. Ispunjene naloge odnosno potvrde spakovali su u jednu kovertu i sledećeg dana poslali službenom poštom u centralu na ruke Vlatka Rašovića kako bi ostala lica na koja su glasile potvrde potpisali iste. Nakon dva ili tri dana potpisane potvrde su vraćene i oni su ih složili u blagajnički dnevnik.  Dalje navodi da joj je Dijana Zečević rekla da je novac koji je trebao da se konvertuje predsjednika Duška Kneževića, a podrazumijevalo se da su dolari Duška Kneževića, s obzirom da ih Vlatko donosi jer je on sve što se završavalo za predsjednika donosio. Kada je okrivljenoj predočena potvrda br.3429 Atlas banke AD Podgorica na iznos od 14.000,00 € od 12.10.2016. godine, ista je izjavila da se na potvrdi nalazi njen potpis. Okr.Krdžić Tamara takođe navodi u odbrani da, se tom prilikom nikada se nije desilo da se na takav način vrši konverzija novca, jer je uvijek stranka morala da bude prisutna i da posjeduje i preda ličnu dokumentaciju. Dok je radila u poslovnici banke u Ul.Stanka Dragojevića, gdje je izvršena konverzija, nikada se nije desilo da se na navedeni način konvertuje novac, a pod tim podrazumijeva da se novac predaje jednoj osobi, a da se potvrde o konverziji sačinjavaju na više osoba.


Okrivljeni Grujović Goran negira izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret navodeći u bitnom u odbrani da je bio zaposlen u Atlas banci AD Podgorica na radnom mjestu referenta opštih poslova i da je njegov šef bio Vlatko Rašović koji je obavlja poslove glavnog vozača predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića i šefa opštih poslova u Atlas banci, a da se njegovo radno mjesto nalazilo na prijavnici upravne zgrade banke koja se nalazi kod sjeverne tribine stadiona “Budućnost”. Kada je u pitanju kritični događaj navodi da je u banku stigla jedna koverta koja je bila naslovljena na Rašović Vlatka, da je tu bilo više koverti, te da je, kada je došao Vlatko, iz koverte izvadio naloge i rekao mu da po nalogu izvršnog direktora Branislava Todorovića treba da potpiše jedan nalog, pri čemu je on nalog potpisao, da nije gledao što potpisuje, jer se svakodnevno srijeće sa velikim brojem pošte, koja se raspoređuje, pa je za njega to bila jedna svakodnevnica. U odbrani takođe navodi da je na koverti koja je donijeta i data njemu na prijavnici pisalo da je za Vlatka Rašovića, koji je zaposlen u istoj upravnoj zgradi kao i on, pri čemu se ne može sjetiti da li je još nešto pisalo na koverti i odakle je ista donijeta. Kada su okr.Grujović Goranu predočene potvrde o otkupu i prodaji stranih sredstava plaćanja, Atlas banke br.3426 koja glasi na njegovo ime i br.3424 koja glasi na ime Vujisić Dražena, od 12.10.2016. godine, isti navodi da je obije potvrde on potpisao, pri čemu se nije mogao izjasniti iz kojih razloga je potpisao potvrdu br.3424.


Okr.Stijepović Slavoljub negira izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret i u odbrani u bitnom navodi da Knežević Duška poznaje još od djetinjstva, da su rođeni u Zeti, učili osnovnu školu i Gimnaziju zajedno, nakon čega je Knežević otišao u Beograd i studirao, a kad se vratio u Crnu Goru između njih je uspostavljen kontakt, tako što su se povremeno gledali i u svakom slučaju poštovali. Kada je u pitanju predmetni događaj, a odnosi se na parlamentarne izbore koji su se desili u oktobru 2016. godine, navodi da je član i aktivista političke partije DPS-a, da je ispred Glavnog odbora zadužen za područje Zete i naselja koja njoj gravitiraju, pa kako je dugo vremena u politici poznaje, živi i vezan je za Zetu i poznaje aktiviste i ljude u Zeti i sve prilike. Posebno su mu u vezi ovih izbora, a može reći da je to počelo od ljeta 2016. godine, aktivisti DPS-a skretali često pažnju da političke partije koje su uslovno rečeno politički protivnici DPS-a i opozicija raspolažu značajnim količinama novca – eurima i dolarima,  a što se sve vidjelo kroz ponašanja pripadnika tih političkih partija i njihovih simpatizera, jer ljudi, odnosno stanovnici Zete koji do tada nijesu imali novca i veoma skromno živjeli, odjednom su došli do ozbiljnih količina novca za njih i posebno stanovnika jednog takvog naselja. To je otežavalo rad aktivnista DPS-a na terenu, pri čemu se posebno nije imalo novca da se obilazi teren, pošto je Zeta razuđena i ima puno naselja, pa su aktivisti tražili od njega da obezbjedi sredstva koja bi im omogućavala aktivniji i samostalniji rad na terenu. Za aktiviste je bilo potrebno obezbijediti vauče, benzin za vozila i uopšte troškove odlaska na konvencije i odlaska u druga mjesta i gradove na moru i sjeveru. Negdje u septembru 2016. godine, u selu Mojanovići, odakle su Duško Knežević i aktivista DPS-a Bato Vukićević, prilikom jednog ručka vodio se, između ostalog, razgovor o sportu – košarci budući da su Knežević i Vukićević igrali košarku, pa se na kraju  poveo razgovor i o politici. Svi su vjerovali da je Knežević podržavalac politike DPS-a, što on nije krio u to vrijeme, pa je Vukićević iz tih razloga, a znajući da se radi o uspješnom biznismenu i čovjeku iz njihovog mjesta, Kneževića pitao da li ima prostora da im novčano pomogne za aktivnosti političke kampanje, što je Knežević prihvatio i bez ustezanja kazao da će pomoći, odnosno da će dati nešto novca za te aktivnosti. O ovom razgovoru ga je obavijestio Bato Vukićević i on je bio srećan što će imati novca da djeluju u pravcu da kampanja bude uspješnija.  Početkom sedmice u kojoj su se održavali parlamentari izbori 16.oktobra 2016. godine, moguće da je bio ponedjeljak, nazvao ga je Duško Knežević i kazao mu da će jedan njegov momak da mu donese neka dokumenta, što je on prihvatio. I ranije se dešavalo da mu Duško Knežević pošalje neko rješenje, papir ili slično gdje bi ga obavještavao o njegovim aktivnostima na teritoriji Opštine Podgorica. Nakon kraćeg vremena u Opštinu Pogdorica, gdje je radio kao gradonačelnik, došao je jedan mlađi čovjek i predao mu kovertu ili fascilu, koju je on uzeo bez razgovora sa ovom osobom u predkabinetu i vratio se u kancelariju, otvorio fasciklu i vidio da se u njoj nalaze dolazi, pri čemu je bilo najviše dolara u apoenima od 100 dolara. To je bio prvi put da Knežević njemu dostavlja novac, ali je sve povezao sa pričom Bata Vukićevića da Knežević pomogne oko kampanje, zbog čega je telefonom pozvao Vukićevića, pa su se našli u gradu kada mu je saopštio da mu je Knežević poslao novac – dolare, te da mu predaje kovertu sa dolarima. Tada je Vukićević kazao da je kraj kampanje, da oni nemaju kada da mijenjaju dolare u eure, da pozove Kneževića kako bi on to promijeni u svojim bankama, jer je lako da to učini budući da se radi o njegovom novcu. On je pozvao Kneževića i obavijestio ga o razgovoru sa Vukićevićem, pa je Knežević u početku zahtijevao da novac zamijene Vukićević i njegovi ljudi, jer samo treba doći na šalter banke i dolare zamijeniti u eure. Međutim, Vukićević je insistirao da to uradi Knežević, jer nije imao ljudstva da pošalje u banke radi ove aktivnosti. Kako je Vukićević bio uporan u ovom predlogu, on je ponovo pozvao Kneževića i o tome ga obavijestio pa mu je Knežević rekao “dobro, u redu, vratite novac i ja ću to uraditi”, nakon čega se  vratio na posao, da bi nakon izvjesnog vremena Knežević poslao vozača, nekog momka, kojem je on predao kovertu, odnosno fasciklu, ne brojeći koliko se tamo nalazi novca, napominjući da to nije uradio ni Vukićević dok su bili zajedno. Taj momak je preuzeo kovertu, odnosno fasciklu i odnio je. Takođe navodi da dok je razgovarao sa Kneževićem oko situacije ko će razmijeniti dolare za eure, Knežević je u početku kazao da to može da uradi Vukićević i nekoliko njegovih momaka, jer tu se nalazi 50 hiljada dolara i to se može lako zamijeniti. To je prvi i poslednji put kada je Knežević spomenuo koliko novca u dolarima želi da donira i koliko novca je predao preko vozača. Siguran je da ga je nakon tog događaja koji se desio utorak, sledećeg dan, u srijedu, u popodnevnim satima Knežević pozvao putem telefona i kazao mu da je sredio promjenu dolara u eure te da dođe za iste kod njega kući u Podgoricu, Pod Goricom objašnjavajući gdje se nalazi njegova vila. Kada je došao kod Kneževića, isti mu je kazao da se u koverti koju je trebao da mu predao nalazi 47.500 €, pa je on kovertu sa novcem preuzeo i stavio u džep. Nakon toga, odmah je pošao u Izborni štab u Zetu jer je znao da im je novac hitno potreban, i to u izborni štab gdje je bilo puno aktivista i prisutnih te kazao predsjedniku partije DPS za Zetu, Spasu Popoviću, da je Duško Knežević poslao novac koji je obećao, nakon čega su se odvojili u jednu prostoriju gdje nije bilo aktivista, prebrojali novac i utvrdili da je u koverti bilo 47.5000,00 €, upravo onoliko koliko je Knežević kazao kada je on bio kod njega kući. Spaso Popović mu je tada kazao da će odmah da pozove izborni štab i da novac podijeli, jer su ga aktivisti već obavijestili da nemaju novca, te da je potrebno obezbjediti hranu i piće za učesnike na dan izbora. Novac je podijeljen aktivistima po selima, pri čemu ima saznanje da je manje selo dobilo manje novca, a veće selo više novca, jer su i obaveze i prostor koji je trebalo obići bili veći, te da je u svakom slučaju podijeljeno je između 1.000 i 5000 €, svih 47.500 €, i to 12. 13. i 14. oktobra 2016. godine, a sve je urađeno tako što bi se prilikom preuzimanja novca potpisivale potvrde o preuzimanju novčanih sredstava i to između predsjednika Odbora DPS-a za gradsku opštinu Golubovci, a to je Spaso Popović i lica u ime mjesnog odbora DPS-a ispred sela. U vezi tog novca, on lično nije, niti je ko drugi o njemu obavještavao Glavni odbor niti Centralu DPS-a u Podgorici, niti predsjednika DPS-a, kao ni drugog funkcionera, jer su svi tu donaciju doživjeli kao lokalnu od strane ozbiljnog biznismena, komšije i prijatelja, a Knežević je naglasio da je to za Odbor DPS-a u Zeti. On lično a i svi u Zeti, kao i Crnoj Gori su tada vjerovali da se radi o biznismenu svjetskog glasa, a to je bilo vrijeme kada je Knežević u Crnu Goru doveo Klintona, a bio je i član neke Klinton Fondacije, posjedovao je najatraktivnije nekretnine u Crnoj Gori na primorju, imao banke, desetine firmi u Crnoj Gori i inostranstvu, posjedovao univerzitet, televiziju i ko zna šta sve. Lično je vjerovao kao i svi drugi da se radi o veoma bogatom čovjeku, što je i sam Knežević isticao više puta, te da je za njega 50.000 dolara, odnosno nešto manje eura beznačajan novac, bez obzira što je to veliki novac za obične građane.


Međutim, smatram da je odbrana okrivljenih koji ne priznaju izvršenje krivičnih djela neosnovana i sračunata na izbjegavanju krivice, jer je u suprotnosti kako sa materijalnim dokazima – poslovnom i finansijskom dokumentacijom pravnih lica “Florista Group Corp”, “Mega Gulf Investment Holding Limited”, Atlas banke, IBM banke, kao i sa personalnim dokazima, a posebno iskazima svjedoka saradnika Rašović Vlatka, kao i drugih svjedoka.


Naime, svjedok saradnik Rašović Vlatko u svjedočkom iskazu u bitnom navodi da se u Atlas banku AD Podgorica 2007. godine gdje je radio sve do 2019. godine kada je u banci uveden stečaj, a radio je na poslovima šefa opštih poslova i istovremeno rukovodio i grupom vozača u banci, te bio lični vozač Duška Kneževića kao i njegovo obezbjeđenje, zajedno sa Draženom Vujisićem, pri čemu su bili na raspolaganju Dušku Kneževiću 24 časa i izvršavali njegove naredbe i to kako one koje se odnose na poslovanje Atlas banke, tako i sve njegove privatne poslove sa kojim bi ih zadužio. Duško Knežević je kroz njegov rad imao veliko povjerenje u njega, pa je on vodio računa i brinuo o njegovim kućama i vilama i to kada bi Duško bio u Crnoj Gori i kada bi bio van Crne Gore, kao i kada bi njegova porodica boravila u Crnoj Gori. Kada je u pitanju događaj od 12.10.2016. godine, navodi da je tog dana Duško Knežević bio u restoranu “Pod Volat” sa nekim poslovnim partnerima, da su bili prisutni i Dražen Vujisić i on, kao njegovi vozači, a bio je prisutan i Branislav Todorović, koji je tada obavljao funkciju glavnog izvršnog direktora u Atlas banci. Kada je Duško sa Todorovićem i poslovnim partnerima izašao iz restorana “Pod Volat”, čuo je da se obratio Branislavu Todoroviću riječima da ću se on Branislavu javiti oko onoga što se dogovore on i Duško, nakon čega mu je Duško Knežević prišao i rekao da pođe u Opštinu Podgorica i da preuzme nešto od Stijepović Miga, ne govoreći što treba da preuzme, a takođe mu je rekao da se kada to preduzme javi Branislavu Todoroviću da bi mu on dao dalja uputstva. Postupajući po nalozima Duška Kneževića pošao je u Opštinu Podgorica i najavio se kod Miga Stijepovića koji ga je primio i predao mu jednu plavu fasciklu koja se nalazila u kesi i pitao da li  zna što treba dalje da radi sa tim, na što mu je on odgovorio da zna, nakon čega je napustio Opštinu i pozvao telefonom Branislava Todorovića i rekao da je preuzeo fasciklu od Stijepovića, pa mu je Branislav Todorović rekao da pođe u filijalu Atlas banke u Ul.Stanka Dragojevića i da se javi šalterskom radniku Šljivančanin Živku. Kada je došao u banku, prilazeći šalteru gdje se nalazi Šljivančanin Živko vidio je da on priča preko telefona i čuo da kaže “Evo Vlatko upravo ulazi”. Šljivančanin Živku je predao kesu u kojoj se nalazila fascikla, pa je Šljivančanin otvorio fasciklu, a on je za to vrijeme prišao službenicima iz obezbjeđenja i vodio sa njima neobavezan razgovor. U jednom momentu Šljivančanin mu je rekao da priđe šalteru i rekao “Ovđe je mnogo novca, ne mogu sve da zamijenim na tebe”,  objašnjavajući da su u pitanju dolari i da treba da se zamijene za eure. On mu tada rekao da je najbolje da pozove Todorovića i što je Šljivančanin uradio, dok se on ponovo udaljio kada je Šljivančanin pričao preko telefona i nije čuo njihov razgovor, ali kada je razgovor završen, Šljivančanin ga je ponovo pozvao i rekao mu da je Todorović Branislav rekao da se izvrši konverzija dolara u eure, pa kako se radi o velikom iznosu da se nalozi napišu na njih vozače, a ukoliko bude potrebno da se i na ime Todorovića sačini nalog. Nakon konverzije novca Šljivančanin mu je predao eure koji su se nalazili u koverti, nakon čega je on poslao poruku Dušku Kneževiću pitajući ga da li da kovertu vrati na isto mjesto odnosno što da radi sa novcem u koverti, pa mu je Duško odgovorio porukom pitajući ga koliko je novca. Kako nije znao koliki iznos novca je u koverti pitao je Šljivančanin Živka koji mu je odgovorio da se u koverti nalazi iznos od 97.500,00 €, o čemu je on porukom obavijestio Duška Kneževića, nakon čega mu je Duško takođe putem poruke naložio da novac donese u hotel “Zija”, gdje se nalazio. On je tada pozvao telefonom vozača Grujović Gorana da dođe po njega kako bi ga odvezao u hotel “Zija”, pa dok je čekao Grujović Gorana, Šljivančanin je rekao da će nalozi kojim je bila izvršena konverzija dolara u eure biti na ime vozača i da će isti biti spremni za dan ili dva, a kada je rekao da će isti biti na vozače to je značilo da će nalozi glasiti na Vujisić Dražena, Grujović Gorana, Pejović Predraga, Peličić Natka, Stevanović Vlada i na njegovo ime, pri čemu nije mogao izjasniti da li  je tog dana na šalteru potpisao nalog ili nakon dan – dva. Takođe mu je Šljivančanin rekao da će ga obavijestiti kada budu nalozi spremni kako bi organizovao vozače da ih potpišu. Kada je izašao iz banke i kada je došao Grujović Goran, odvezao ga je do hotela “Zija”,  gdje se nalazio Duško Knežević sa kojim je bio Dražen Vujisić, kao njegov vozač. Prišao je Dušku i predao mu kovertu sa novcem, nakon čega je zajedno sa Draženom čekao dok je Duško sjedio u hotelu pa su nakon određenog vremena Dražen Vujisić i on Duška Kneževića vozilom odvezli kući, u vili Pod Goricom, u Ul.*********. Nakon dan ili dva, pozvao ga je Šljivančanin Živko i rekao da su nalozi kojima je izvršena konverzija novca sačinjeni i pripremljeni i da treba da se potpišu, pa je potrebno da se organizuje da vozači potpišu naloge koji bi se vratili Šljivančaninu. On je pozvao Gorana Grujovića i rekao da treba vozači da potpišu naloge, a oni su se nalazili na prijavnici banke u poslovnici u Ul.Vaka Đurovića. Takođe je Goranu rekao da ukoliko neko od vozača postavi pitanje zbog čega treba da se potpišu ti nalozi da im kaže da je to po nalogu direktora Todorović Branislava. Takođe navodi da kada je razgovarao sa Šljivančaninom u vezi predmetne konverzije da mu je on rekao da ga je tog dana kada je izvršena konverzija kontaktirala Dijana Zečević i on se čudio zašto ga je zvala Dijana Zečević, kada je sve bilo dogovoreno sa Branislavom Todorovićem. Takođe mu je Dražen Vujisić rekao da je tog dana vidio da se Dijana Zečević, koja je bila jedan od izvršnih direktora u banci i bila upravo zadužena za devizna novčana sredstva, srela na stepenicama sa Duškom Kneževićem, kada joj je isti rekao da će on doći u banku po nalogu Branislava Todorovića, jer treba da se izvrši konverzija novca za nekog njegovog prijatelja iz DPS-a, iz čega proizilazi da je i  Dijana Zečević bila upoznata sa ovim događajem. 


Svjedok saradnik Rašović Vlatko dalje navodi da kada je u pitanju konverzija novca o kojoj je  govorio negdje u toku 2017. godine, jednom prilikom ga je pozvao Nikolić Marko, koji je tada obavljao funkciju izvršnog direktora u Atlas banci i rekao da je stigao dopis od Specijalnog državnog tužilaštva koje od banke traži dostavljanje određenih podataka upravo u vezi konverzije novca. Tada je Marku rekao da je to sve odrađeno po nalogu Duška Kneževića i da je sa svim tim upoznat Branislav Todorović. Nakon razgovora sa Nikolićem, pozvao je Dražena Vujisića i obavijestio ga o svemu pa  su zaključili da je najbolje da pozovu Todorović Branislava, da vide sa njim što da se radi, posebno iz razloga što je u tom periodu bilo dosta priče o tome da je Demokratski front vršio konverziju dolara, pa je njega i Dražena bilo strah da ih ne povežu sa Demokratskim frontom, posebno što je Draženov brat Dejan bio u Demokratskom frontu i protiv njega je tada bio pokrenut neki postupak upravo zbog zamjene dolara za eure. Pozvao je Todorovića i tražio da se sastanu Dražen i on sa njim, pa su se sastali sa Branislavom u jednom kafe baru, u blizini Atlas banke. Tada su pitali Branislava što treba da rade i obavijestili ga da podatke traži tužilaštvo, kada im je Branislav rekao da ima dobrog prijatelja Časlava Vešovića, koji je u ranijem periodu radio u Atlas grupi, a tada u Opštini Podgorica i koji je takođe prijatelj sa Slavoljubom Stijepovićem, pa će preko njega vidjeti sa Migom kako je najbolje da se riješi nastali problem. Nakon dva dana, pozvao ga je Branislav Todorović i rekao da je stupio u kontakt sa Časlavom koji mu je rekao da mu je Migo saopštio da se čuo sa Duškom Kneževićem i da je Duško Knežević rekao da je sve pod kontrolom i da ništa ne brinu što su oni prihvatili. Nakon izvjesnog vremena Draženu Vujisiću i njemu je došao poziv od policije da dođu u policiju da daju izjavu u svojstvu građanina, pa je rekao Draženu da će sigurno poziv dobiti i drugi vozači i da bi bilo dobro da ih kontaktiraju, zbog čega je pozvao Branislava Todorovića i rekao mu da su dobili pozive i da će isti dobiti i ostali vozači pa bi bilo dobro da se sledećeg dana ujutru prije nego što pođu u policiju da daju izjave sastanu svi u banci, da bi Branislav objasnio ostalim vozačima o čemu se radi. Inače, svi su dobili poziv da se jave istog dana u policiju, samo su termini za saslušanje bili različiti, odnosno vrijeme u koje treba da se jave. Branilasv je tada rekao da za tim nema potrebe govoreći “Najbolje da oni ništa ne znaju i da im se ništa ne govori”. On je tog dana pozvao Duška Kneževića i rekao mu da su on i i vozači dobili poziv od policije u vezi predmetnog događaja, kada mu je Duško rekao da kaže da su to bili njegovi dolari. Međutim, on mu je rekao da će policiji saopštiti sve onako kako je bilo, sa čime se Duško složio i rekao da ispriča od koga je uzeo dolare, pa kada policija bude čula da je u pitanju Migo Stijepović, onda neće protiv njega i drugih preduzimati radnje i voditi dalju istragu. Kada je sledećeg dana bio u policiji i čekao da ga prozovu da da izjavu, dobio je poruku od Branislava Todorovića u kojoj je pisalo da će sve biti u redu i da nakon što on i ostali daju izjave dođu kod njega na selo Bioče gdje je on pekao rakiju.


U svjedočkom iskazu dalje navodi da je imao ključeve od kuće u Zeti, kao i od vile Pod Goricom koje mu je dao Duško Knežević negdje 2010. godine, a prije toga sve privatne poslove Duška Kneževića je obavljao njegov brat od strica, kada je on 2010. godine to preuzeo. Navodi da je Duško Knežević stekao jedno veliko povjerenje u njega, zbog čega mu je dao ključeve od obije kuće i on je završavao sve poslove za njega u vezi tih kuća, a naloge je dobijao od Kneževića.  Duško Knežević nije bio cijelo vrijeme u Crnoj Gori i znao je da ga pozove telefonom i da kaže da stiže u Crnu Goru i tada bi on pripremao sve za njegov dolazak. Takođe je znao da ga pozove i da kaže da sve pripremi za večere, ručkove, sastanke koje je on organizovao u vili u Zeti i vili Pod Goricom. On je postupao po njegovim nalozima i uvijek je bio na raspolaganju i organizovao sve što bi mu Knežević rekao. U više navrata postupajući po nalogu Duška Kneževića prenosio je novac, a Knežević bi mu govorio odakle novac da uzme,  pa bi ga on onda pakovao u kofer ili knjige i predavao Dušku. Tokom 2014. godine, kada je htio da ide na Kopaonik na odmor, o čemu sam morao obavijestiti Duška Kneževića koji tada nije bio u Crnoj Gori, Duško mu je rekao da može da ide na odmor i da je potrebno da kada bude dolazio na Kopaonik donese 500.000,00 €, koje će predati Duškovom vozaču u Beogradu Dejanu Suvodolcu. Rekao mu je da uzme ovaj novac iz njegovog sefa koji se nalazio u kabinetu u Atlas banci u Ul.Stanka Dragojevića, a radi se o novcu u iznosu od 8.000.000,00 € u vezi kojeg se već vodi postupak pred Specijalnim tužilaštvom. Imao je ključ od sefa, pa je uzeo novac iz istog, pošao u vilu Pod Goricom, gdje je našao jedan kofer u koji je stavio novac - 500.000,00 €  koje su bile zapakovane i podijeljene u iznosima do 50.000,00 € i obmotane  trakom, pa ih je rasporedio po koferu, uzeo neku staru garderobu i posteljinu da bi prikrio te pare, nakon čega je, kada je sa porodicom pošao na Kopaonik pozvao Dejana Suvodolca i rekao da stiže na Kopaonik i po dogovoru su se sreli na jednoj raskrsnici na Kopaoniku, kada mu predao ovaj kofer za Duška Kneževića. I u toku 2016. godine je u dva navrata, postupajući po nalogu Duška Kneževića nosio novac u Beograd avionom, a bili su u pitanju iznosi od 100.000,00 € i 200.000,00 € i u oba navrata ga je pozivao Đorđe Đurđić, koji je tada bio izvršni direktor Atlas banke i rekao mu da za Duška treba da se ponesu pare za Beograd i da ih uzme od Saše Vilotijevića, trezoriste u Atlas banci i on je oba puta pošao kod Saše, preuzeo novac, zatim novac nosio u Duškovu vilu Pod Goricom, gdje je bilo dosta knjiga – monografija Montenegro sa logom Atlas banke, koje su bile upakovane u celofan, pa bi skidao celofan sa knjige – monografije koje su bile crne boje i imale kartonsku futrolu bijele boje u kojoj se nalazila knjiga. Knjigu bih izvlačio iz futrole, između stranica stavljao novac, zatim  knjigu vraćao u bijelu kartonsku futrolu, lijepio celofan kako se ne bi vidjelo da je isti prethodno skinut.  U oba navrata je novčane iznose od 100.000,00 € i 200.000,00 € stavio u monografije na način kako je opisao, zatim sam knjige oba puta stavljao u kofer koji je pronašao u vili, preko knjiga stavljao neku garderobu i druge stvari koje je pronašao u kući. Upravo ga je Duško Knežević naučio da na ovaj način sakriva novac i pakuje ga u knjige i da uzima garderobu i druge stvari kojim ću prekrivati u koferu te knjige. U oba navrata je avionom pošao za Beograd i po ustaljenoj proceduri na aerodromu bi ga čekao vozač Duška Kneževića Dejan Suvodolac i preuzimao kofer. Oba puta se vratio istog dana u Podgoricu i o svemu obavijestio Đorđa Đurđića i Duška Kneževića.


Svjedok saradnik Rašović Vlatko dalje navodi da je po nalozima Duška Kneževića nosio novac i drugim licima i to na način što bi taj novac pakovao u koverte i na istima pisao određene podatke, kako bi mu rekao Duško Knežević i predavao određenim licima, po Duškovim nalozima. Načini na koje je za Duška Kneževića prenosio novac su bili ti da mu je on davao novac koji je držao kod sebe kući, pa bi mu Duško davao uputstva kada i kome isti da ponese i on je taj novac pakovao ili u koverte ili u knjige ili u kofere. Novac je takođe po nalozima Duška Kneževića uzimao nekad od Saše Vilotijevića, a kasnije od Marka Nikolića koji je u jednom periodu bio izvršni direktor banke, pri čemu su nekada bili  u pitanju euri, a nekada se radilo i o dolarima.


Svjedok saradnik Rašović Vlatko dalje navodi da mu je tokom 2013. godine Duško Knežević rekao da mu da račun od struje i kopiju pasoša, jer treba da bude odgovorno lice za zastupanje jednog preduzeća “Florista” i da treba da se to preduzeće formira, zbog čega trebaju ta dokumenta, pa je on dokumenta dao sekretarici Sandri Stanković u Atlas banci i zna da je u kasnijem periodu vezano za tu firmu stizala dokumentacija sa Kipra od Nataše Gazivode, sestričine Duška Kneževića, pa bi on tu dokumentaciju kada bi stigla u vezi ove firme potpisivao. Kako je dokumentacija bila na enegleskom jeziku nije baš uvijek znao o čemu se radi, ali je potpisivao sve što je trebalo. Takođe je kao ovlašćeno lice preduzeća “Florista” potpisivao i ugovore o depozitu, a bile su situacije kada su ti depoziti služili kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita određenih lica u Atlas banci i IBM banci, što je sve radio po nalozima Duška Kneževića. U početku kada se zaposlio i počeo da po nalogu Duška Kneževića prenosi novac i preduzima druge radnje u vezi novca, mislio je da se radi o zakonitim poslovima, međutim, kako je vrijeme odmicalo bilo mu je jasno da se radi o nezakonitim stvarima, jer sam način kako su u konkretnom slučaju oni vozači bili na nalozima kada se vršila konverzija dolara u eure, a da to nije stvarno tako bilo, ukazivalo je da se radi o nezakonitim stvarima, a iz svih situacija o kojima je  govorio jasno proizilazi da se radi o prenosu novca koji je vršen nezakonito. Po nalogu Duška Kneževića je preduzimao nezakonite radnje, a to se posebno odnosi na zaključenje ugovora o depozitu i davanje depozita za vraćanje kredita, njegovo angažovanje za podizanje kredita kao ovlašćenog lica preduzeća “Florista”, nošenje, preuzimanje, pakovanje novca po nalozima Duška Kneževića i nošenje tog novca njemu ili drugima, pri čemu je  uvijek postupao po nalozima Duška Kneževića i to ne samo on, nego i drugi, jer je Duško Knežević za njih bio glavni, autoritet i svi su radili onako kako im on kaže, jer, ukoliko ne bih preduzeo radnje onako kako mu on kaže, ostao bi bez posla.

Svjedok saradnik takođe navodi da mu je Đorđe Đurđić izdavao naloge da preuzima nezakonite radnje i to kada je u pitanju prenošenje novca i tada bi mu Đorđe rekao da je Duško Knežević naložio da se preduzmu nezakonite radnje pa bi on postupao po instrukcijama dobijenim od Đorđa, a po nalogu dobijenom od Duška Kneževića. Đorđe Đurđić bi znao da ga pozove i da mu kaže da je Duško Knežević naložio da odradim neku radnju za preduzeće “Florista”. Kada je u pitanju poslovanje preduzeća “Florista”, postupao je po nalozima Duška Kneževića i u situacijama kada je trebalo da se izvrši  podizanje novca sa računa ovog preduzeća, nalog bi mu dao Duško Knežević, telefonom kada ne bi bio u zemlji, a kada bi bio u Crnoj Gori ili telefonom ili lično. Rekao bi mu u koju banku da pođe i da preuzme novac. Kada je u pitanju novčani iznos od 12.700,00 USD koji je podignujt dana 09.06.2016. godine, on je po nalogu Duška Kneževića pošao u IBM banku, kod šalterskog radnika, kod kojeg se već nalazila pripremljena dokumentacija  koju je potpisao i preuzeo iznos od 12.700,00 USD. Novac je ponio sa  sobom i  predao ga Dušku Kneževiću. Kada je svjedoku  saradniku predočena dokumentacia iz koje proizilazi da je bio ovlašćeni zastupnik preduzeća “Florista” do 05.avgusta 2016. godine isti je izjavio da mu to tada niko decidno nije rekao, pa je on i nakon tog datuma, uvijek po nalozima Duška Kneževića, odlazio u banku, kod službenika potpisivao dokumenta koja su bila potrebna, a isto su se dešavale situacije da takođe po nalogu Duška Kneževića preuzima novac sa računa “Floriste” i taj novac predaje Dušku Kneževiću.


Svjedok Đorđe Đurđić u iskazu navodi da se u Atlas grupi zaposlio krajem 2007. godine, a krajem 2008. godine je na zahtjev Duška Kneževića postao ovlašćeni zastupnik nerezidentnog pravnog lica “Mega Gulf Investment Holding Limited” iz Dubaia. U predstavljaju firme Duško Knežević mu je rekao da je on vlasnik i on je uputstva u vezi poslovanja  firme dobijao od Duška i od Nataše Gazivode u kasnijem periodu, koja je sestričina Duška Kneževića i koja je radila u predstavništu Atlas banke na Kipru. Navedeno preduzeće je bio vlasnik 60% fabrike vode “Lipovo”, koja je pripadala Atlas grupi i prezentirana na taj način. Nikada nije vidio dokumentaciju iz koje bih tačno utvrdio ko je stvarni vlasnik preduzeća “Mega Gulf”, ali je to za njega bio Duško Knežević, jer mu je on to rekao, a i vlasnik 40%  fabrike vode “Lipovo” je bilo preduzeće “Fin Invest” koje je bilo u 100% vlasništu Duška Kneževića, što sve ukazuje da je ustvari Duško Knežević stajao iza preduzeća “Mega Gulf” i to ga je tada opredijelilo da prihvati da bude ovlašćeni zastupnik te firme. Krajem 2008. godine bila je aktuelna trgovina karbonima i upravo se ovo preduzeće počelo baviti tom trgovinom i njemu je Duško Knežević u vezi trgovine karbonima uvijek davao uputstva. Preduzeće “Mega Gulf” je imalo kredite u Atlas banci u Podgorici, a imalo je otvorene račune u toj banci, kao i u IBM banci. On je bio ovlašćeni zastupnik ove firme do kraja 2014. godine. Kako je u tom periodu postao glavni izvršni direktor Atlas banke, smatrao je da ne može da obavlja i tu funkciju i da bude ovlašćeni zastupnik “Mega Gulfa”, pa je to rekao Dušku Kneževiću i prošlo je izvjesno vrijeme kada ga je Duško Knežević obavijestio da će ovlašćeni zastupnik “Mega Gulfa” biti Tomica Knežević, njegov rođak. Tada je on  kontaktirao Tomicu Kneževića, objasnio mu kako posluje ovo preduzeće, rekao  mu da će naloge u vezi poslovanja preduzeća dobijati od Duška Kneževića i vjerovatno od Nataše Gazivode, jer je i on na taj način postupao u vezi ovog preduzeća kada je u pitanju poslovanje i da će on nastaviti tako da radi. Od tog perioda Tomica Knežević je bio ovlašćeni zastupnik firme “Mega Gulf”. Kada je u pitanju poslovanje firme “Mega Gulf”, osim poslova sa trgovinom karbonima, mogao je iz dokumentacije koja je dostavljana da vidi da se firma bavila i poslovima posredovanja i konsultantskim uslugama, jer su dostavljani ugovori o konstaltingu. Dokumentacija za navedenu firmu je uvijek dolazila sa Kipra od Nataše Gazivode ili od Duška Kneževića i oni bi mu najavljivali da će poslati dokumentaciju, pri čemu se to posebno odnosilo na situacije kad bi se desio priliv novčanih sredstava na računima tog preduzeća kod Atlas banke i IBM banke i tada bi ga kontaktirali službenici iz banke ili bi on njih pozvao i najavio im da će stići dokumentacija. Priliv novčanih sredstava koji je od tog preduzeća kod Atlas banke i IBM banke dolazio je upravo po osnovu navedenih poslova, što je vidio iz dokumentacije, jer kada se desi priliv novčanih sredstava isti mora da prati dokumentacija iz koje se vidi osnov po kojem se sredstva uplaćuju. Nije imao prilike da vidi niti da se upozna sa tim da li su stvarno odrađeni poslovi koji su navedeni u tim ugovorima i dokumentima, jer su to bili poslovi koji su se, po dokumentaciji, dešavali uvijek van Crne Gore. Novčana sredstva koja su dolazila na račun ove firme korišćena su u razne svrhe, a on je potpisivao uglavnom svu bankarsku dokumentaciju, a to su ugovori o depozitu, jer  je to preduzeće davalo novčana sredstva kao depozit za kredite fizičkih lica, zatim je potpisivao naloge za transfer novčanih sredstava, naloge za podizanje gotovine i tome slično. Prilivi novčanih sredstava su bili iz Rusije, Kipra, Evropske Unije. Takođe je potpisivao fakture koje su izdavane za poslove koje je obavljao “Mega Gulf”, a potpisao je punomoćje za pravnike u okviru Atlas grupe za skupštinu akcionara za fabriku vode “Lipovo”.  Kada je u pitanju isplata gotovine u nekoliko navrata je sa računa “Mega Gulfa” kod Atlas banke, a moguće i IBM banke, postupajući po nalogu Duška Kneževića podigao novčana sredstva, jerdnom prilikom je podigao 10.000,00 €. Uvijek kada bi podizao ta novčana sredstva sa računa “Mega Gulfa”, to je radio po nalozima Duška Kneževića i novac davao njemu lično ili bi isti bio korišćen za potrebe Duška Kneževića i neke firme u okviru Atlas grupe. Nikada nije samostalno postupao sa novcem u smislu vršenja transfera istog sa računa na račun ili podizanja gotovine ili konkretno zatvaranja kredita gdje je preduzeće dalo depozit kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita fizičkim licima. Uvijek bi naloge i uputstva dobijao od Duška Kneževića koje radnje da preduzme, ili od Nataše Gazivode koja bi mu uvijek rekla da je to što treba da preduzme po nalogu predsjednika, čime je mislila na Duška Kneževića. Uvijek kada bi trebao da podigne gotovinu i kada bi mu Duško najavio da treba da se desi priliv i da treba da podigne određena novčana sredstva, on je lično potpisivao naloge za isplatu i preuzimao ta novčana sredstva.


Nadalje, iz poslovne i finansijske dokumentacije Atlas banke i IBM banke, pravnih lica “Florista” i “Mega Gulf Investment Holding Limited”, a cijenećiiskaze svjedoka saradnika Rašović Vlatka i Đurđić Đorđa, koji su u saglasnosti sa navedenom dokumentacijom, kao i odbrana pojedinih okrivljenih lica, u dijelu u kojem opisuju hronologiju predmetnog događaja, proizilazi da je okr.Knežević Duško,u drugoj polovini 2010. godine, na teritoriji Crne Gore i Kipra, organizovao kriminalnu organizaciju, koja za cilj ima vršenje krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna,  radi sticanja nezakonite dobiti i moći, čiji pripadnici su postali u drugoj polovini 2010. godine okrivljeni Mijatović Svetlana, Dragašević Vuko, Knežević Mijodrag, u toku 2015. godine  Kononenko Andrey i druga lica protiv kojih Specijalno državno tužilaštvo vodi postupak istrage u predmetu Kti-S.br.1/19, zatim u drugoj polovini 2010. godine Rašović Vlatko, udecembru 2014. godine okr.Knežević Tomica, a u oktobru 2016. godine okrivljeni Todorović Branislav, Šljivančanin Živko, Krdžić Tamara i Grujović Goran kao i druga NN lica, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, koja kriminalna organizacija za cilj ima vršenje krivičnih djela pranje novca iz čl.268 Krivičnog zakonika Crne Gore, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 Krivičnog zakonika CG,  za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određeni zadatak i ulogu, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vrijeme i sprovođeno u međunarodnim razmjerama, te zasnovano na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, a u djelovanju kriminalne organizacije su korišćene privredne i poslovne strukture, pa je tako okr.Knežević Duško kao organizator sačinio kriminalni plan da novac koji je nezakonito stečen kroz prevarne i nezakonite poslove više pravnih lica, članovi kriminalne organizacije kao ovlašćeni zastupnici podižu sa računa tih pravnih lica u Atlas banci AD Podgorica i Invest banci Montenegro AD Podgorica i taj novac predaju njemu, radi daljeg stavljanja u legalne tokove, zatim da se tako stečen novac tih pravnih lica koristi   kao depozit za kredite koje će na svoje ime podizati u navedenim bankama pripadnici kriminalne organizacije i novac predavati njemu kao organizatoru i članovima kriminalne organizacije, a depozit služiti za otplatu kredita, kao i da se novac koji je nezakonito stečen kroz poslovanje više pravnih lica stavlja u legalne tokove tako što će pripadnici kriminalne organizacije vršiti konverziju tog novca u poslovnim bankama,  pri čemu je za sebe odredio ulogu da daje uputstva članovima kriminalne organizacije koje radnje treba da preduzmu radi realizacije kriminalnog plana, zatim da novac koji potiče od kriminalne djelatnosti prima od članova kriminalne organizacije i predaje ga radi konverzije, a zatim dalje stavlja u legalne tokove predajući ga drugim licima, pa su radi realizacije kriminalnog plana prihvatili i to Rašović Vlatko da obavlja funkciju ovlašćenog lica u  pravnim licima koja su formirana ili će biti formirana radi vršenja krivičnih djela, da kao ovlašćeno lice postupajući po uputstvima organizatora i radi realizacije kriminalnog plana, preduzima radnje u ime tih pravnih lica, podiže novčana sredstva stečena kriminalnom djelatnošću sa računa tih pravnih lica i predaje ih organizatoru i drugim članovima kriminalne organizacije, okr.Knežević Tomica prihvatio da novac koji potiče iz kriminalne djelatnosti – nezakonitog poslovanja pravnih lica čiji je ovlašćeni zastupnik, podiže sa računa tih pravnih lica i predaje ga organizatoru kriminalne organizacije lično ili preko drugih članova, okr.Todorović Branislav prihvatio da prenosi odluke i uputstva koja je dobio od okr.Knežević Duška drugim članovima kriminalne organizacije o radnjama koje treba da preduzimaju u vezi konverzije i prenosa novca koji potiče od kriminalne djelatnosti, radi njegovog stavljanja u legalne tokove, okr.Šljivančanin Živko da postupajući po uputstvima dobijenim od organizatora kriminalne organizacije okr.Knežević Duška i lično, vrši konverziju novca koji potiče od kriminalne djelatnosti i sačinjava potrebna dokumenta radi realizacije svoje uloge u kriminalnoj organizaciji, okrivljeni Grujović Goran i Krdžić Tamara, prihvatili da, nakon konverzije novca koji potiče od kriminalne djelatnosti, sačinjavaju potrebna dokumenta kako bi sve izgledalo zakonito prilikom redovnih kontrola državnih organa, a sve u cilju prikrivanja stavljanja novca koji potiče iz kriminalne djelatnosti u legalne tokove.


Iz poslovne i finansijske dokumentacije pravnog lica “Florista Group Corp” kao i bankarske dokumentacije, te iskaza svjedoka saradnika Rašović Vlatka proizilazi da je Rašović Vlatko, kao ovlašćeni zastupnik pravnog lica “Florista Group Corp.”, postupajući po uputstvima okr.Knežević Duška, u februaru 2016. godine lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu ovlašćena pravnog lica “Terralink Technologies International” iz Kanade da sa pravnim licem “Florista Group Corp.”  dana 04.02.2016. godine zaključi ugovor o marketingu br.09/16, kojim se pravno lice “Florista Group Corp.” kao konsultant obavezalo da pravnom licu “Terralink Technologies International” iz Kanade pruži usluge marketinga i reklamiranja, a pravno lice “Terralink Technologies International” iz Kanade obavezalo da za pružene usluge plati iznos od 318.850,00 USD, iako je znao da usluge neće biti izvršene, na koji način je naveo pravno lice “Terralink Technologies International” iz Kanade da po osnovu navedenog ugovora u periodu od 01.06. do 10.06.2016. godine, na račun pravnog lica “Florista Group Corp.” kod IBM banke u više navrata uplati novac u ukupnom iznosu od 318.697,60 USD, zatim lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu ovlašćena lica pravnog lica “Serviceplus OU” iz Estonije, da sa pravnim licem “Florista Group Corp.” dana 22.02.2016. godine zaključi kupoprodajni ugovor br.22/02/2016-a kojim se pravno lice “Florista Group Corp.” obavezalo da pravnom licu “Serviceplus OU” iz Estonije, kao kupcu isporuči 352 palete drvenog hrastovog poda za kupoprodajnu cijenu od 81.137,50 €, iako je znao da navedene palete neće biti isporučene, na koji način je naveo pravno lice “Serviceplus OU” iz Estonije da po osnovu navedenog ugovora na račun pravnog lica “Florista Group Corp.” kod IBM banke dana 22.06.2016. godine uplati iznos od 99.500,00 USD i dana 29.06.2016. godine uplati iznos od 83.480,50 USD, zatim lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu ovlašćena lica pravnog lica “Serviceplus OU” iz Estonije, da sa pravnim licem Florista Group Corp.” dana 15.03.2016. godine zaključi kupoprodajni ugovor br.X0405-HMS/16 kojim se pravno lice “Florista Group Corp.”, kao prodavac obavezalo da pravnom licu “Serviceplus OU” iz Estonije, kao kupcu proda građevinski materijal za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 272.030,50 USD, iako je znao da građevinski materijal neće biti isporučen, čime je naveo pravno lice “Serviceplus OU” iz Estonije da po osnovu navedenog ugovora na račun pravnog lica “Florista Group Corp.”, kod IBM banke dana 20.06.2016. godine uplatili iznos od 89.050,00 USD, da bi od tako stečenog novca Rašović Vlatko, postupajući po uputstvima okr.Knežević Duška, sa računa pravnog lica “Florista Group Corp.” kod IBM banke dana 09.06.2016. godine podigao iznos od 12.700,00 USD i dana 16.09.2016. godine podigao iznos od 9.500,00 USD, koji je zatim predao okr.Knežević Dušku. Upravo iz iskaza svjedoka saradnika Rašović Vlatka proizilazi da je navedene radnje preduzimao po nalogu Duška Kneževića, te da je cjelokupna dokumentacija za pravno lice “Florista Group Crop” dolazila sa Kipra, kojom prilikom je on samo vršio potpisivanje te dokumentacije, bez realizacije navedenih pravnih poslova, da je novčana sredstva sa računa tog preduzeća podizao po nalogu Duška Kneževića i istom  ga predavao. Kada je u pitanju novčani iznos od 9.500,00 € koji je podignut sa računa pravnog lica “Florista Group Corp” kod IBM  banke dana 16.09.2016. godine, iz evidencije prelaska granice proizlazi da lice Teodoros Ioannau u tom periodu nije boravio na teritoriji Crne Gore, dok iz iskaza svjedoka Laban Jelene i Radović Vidosave proizilazi da to lice nikada nijesu vidjele da to lice dolazi u banku, a kod činjenice da je Rašović Vlatko, a kako to navodi u svjedočkom iskazu, i nakon što je prestao da bude ovlašćeni zastupnik preuzimao novčana sredstva sa računa tog pravnog lica, upravo se potvrđuje da su navedena novčana sredstva – dolari podignuti sa računa od strane Rašović Vlatka i predati Knežević Dušku.


Nadalje, iz predloženih dokaza proizilazi da je okr.Knežević Tomica, postupajući po uputstvima okr.Knežević Duška, kao ovlašćeni zastupnik pravnog lica “Mega Gulf Investments Holding Limited” zloupotrebom svog položaja u pogledu raspolaganja imovinom navedenog pravnog lica dana 03.06.2016. godine sa računa “Mega Gulf Investments Holding Limited” kod Atlas banke AD Podgorica podigao iznos od 10.870,00 USD navodno za troškove službenog puta, koji novac je predao okr.Knežević Dušku. Okr.Knežević Tomica ne spori da je bio ovlašćeni predstavnik navedenog pravnog lica i da je postupajući po uputstvima Duška Kneževića, potpisivao sva  dokumenta pa i naloge o transferu i podizanju novčanih sredstava sa računa tog pravnog lica, ali spori da je novac fizički preuzimao i predavao ga Dušku Kneževiću. Međutim, njegova odbrana u tom dijelu je neosnovana jer je upravo u suprotnosti sa materijalnim dokazima – bankarskom dokumentacijom, koja je u skladu sa iskazom svjedoka Radulović Aleksandar koji je decidan u tvrdnji da se predmetna isplata gotovog novca mogla izvršiti samo kada je bio prisutan ovlašćeni zastupnik i to po njegovom zahtjevu, a što upravo proizilazi iz bankarske dokumetnacije.


Iz predloženih dokaza dalje proizilazi da je Kononenko Andrey, protiv kojeg se u Specijalnom državnom tužilaštvu vodi istraga u predmetu Kti-S.br.1/19 zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika CG, produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz čl.264 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore i produženo krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.3 i 2 u vezi st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, postupajući po uputstvima okr.Knežević Duška dana 13.06.2016. godine sa IBM bankom zaključio ugovor o gotovinskom kreditu br.545000000001851165 na iznos od 10.000,00 USD, sa rokom otplate kredita od jednog mjeseca, za koji je znao da ga neće vratiti iz sopstvenih sredstava, već da će isti biti vraćen kolateralom – depozitom pravnog lica “Florista Group Corp.”, za koji je ugovor o depozitu sa navedenom bankom na iznos od 10.000,00 USD zaključio Rašović Vlatko, pri čemu nije stvorena niti postojala obaveza Kononenka da navedeni iznos kreditnih sredstava vrati pravnom licu “Florista Group Corp.”, što je bilo poznato Kononenko Andrey, pa je isti po osnovu navedenog ugovora o kreditu podigao sa svog računa kod IBM banke iznos od 10.000,00 USD, koji novac je predao okr.Knežević Dušku, dok je kredit otplaćen iz sredstava namjenskog depozita “Florista Group Corp.”, koja sredstva  depozita potiču od kriminalne djelatnosti – prevarnih poslova pravnog lica “Florista Group Corp.” sa pravnim licima “Terralink Technologies International” i “Serviceplus OU”, zatim sa računa kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica dana 12.05.2016. godine podigao iznos od 3.000,00 USD i dana 20.07.2016. godine podigao iznos od 16.000,00 USD i predao ih okr.Knežević Dušku koja novčana sredstva potiču iz kriminalne djelatnosti - kredita koji je Kononenko Andrey dana 20.07.2015. godine dobio od IBM banke po osnovu ugovora o gotovinskom kreditu br.545000000001694413 na iznos od 118.000,00 USD, za koji je znao da ga neće vratiti iz sopstvenih sredstava već da će isti biti vraćen kolateralom – depozitom pravnog lica “Mega Gulf Investments Holding Limited”, za koji je ugovor o depozitu sa navedenom bankom na iznos od 118.000,00 USD zaključio okr.Knežević Tomica, pri čemu nije stvorena niti postojala obaveza Kononenka da navedeni iznos kreditnih sredstava vrati pravnom licu “Mega Gulf Investments Holding Limited”, koji kredit je vraćen depozitom pravnog lica “Mega Gulf Investments Holding Limited”, koja novčana sredstva su nezakonito iskorišćena za vraćanje kredita, budući da su ista bila namijenjena za kupovinu karbona, pri čemu je Kononenko dio kredita u iznosu od 100.000,00 USD dana 21.07.2015. godine prenio na svoj račun kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica. Prednje se posebno utvrđuje iz dokumentacije pravnih lica “Florista Grup Corp” i “Mega Gulf Investment Holding Limited” kao i bankarske dokumentacije, pa  dovodeći u  vezu iste  sa iskazima svjedoka saradnika Rašović Vlatka i iskazom svjedoka Đorđa Đurđića iz kojih proizilazi da su depoziti koje su davala navedena pravna lica kao kolateral za kredite koje je dobio Kononenko Andrey, upravo data po nalozima Duška Kneževića, te da su istima vraćeni krediti bez postojanja obaveze vraćanja tih novčanih iznosa pravnim licima, ukazuje da je Kononenko Andrey jedan dio dobijenih novčanih sredstava predao okr.Knežević Dušku.


Nadalje, iz predloženih dokaza, a posebno iz poslovne i bankarske dokumentacije, odbrana okrivljenih Šljivančanin Živka, Grujović Gorana i Krdžić Tamare, odbrane okr.Stijepović Slavoljuba, kao i iskaza svjedoka saradnika Rašović Vlatka, te svjedoka Drakić Vječeslava, Vukićević Branislava i Popović Spasa, proizilazi da je okr.Knežević Duško dana 12.10.2016. godine, radi realizacije kriminalnog plana dao uputstvo Rašović Vlatku da od okr.Stijepović Slavoljuba preuzme 110.000,00 USD i ponese ih u Atlas banku, a okr.Todorović Branislavu, glavnom izvršnom direktoru Atlas banke da se u banci izvrši konverzija 110.000,00 USD, pa je okr.Todorović Branislav realizujući dobijena uputstva dalje dao uputstva i prenio naloge okr.Knežević Duška okrivljenom Šljivančanin Živku, blagajniku u Atlas banci AD Podgorica, da izvrši konverziju navedenog novca koji će u banku donijeti Rašović Vlatko, pa kada je Rašović Vlatko postupajući po dobijenim uputstvima okr.Kneževića preuzeo novac od okr.Stijepović Slavoljuba i pozvao okr.Todorovića, isti mu je rekao da novac radi konverzije preda okr.Šljivančanin Živku, što je Rašović Vlatko učinio, nakon čega je okr.Šljivančanin novac u iznosu od 110.000,00 USD konvertovao za iznos od 97.500,00 € i predao ga Rašović Vlatku, te postupajući dalje po uputstvima okr.Knežević Duška dobijenim preko okr.Todorović Branislava, a radi prikrivanja da je izvršena konverzija novca koji potiče od kriminalne djelatnosti, sačinio sedam potvrda o otkupu i prodaji stranih sredstava plaćanja i to: br.3423, br.3424, br.3425, br.3426, br.3427, br.3428 i br.3429 unoseći u potvrde podatke da su navodno konverziju izvršili  Grujović Goran, Pejović Predrag, Stevanović Vlado, Rašović Vlatko, Vujisić Dražen, Peličić Natko u iznosu od po 16.000,00 USD i okr.Krdžić Tamara u iznosu od 14.000,00 USD, koje potvrde su po uputstvima i nalozima okr.Todorović Branislava dobijenim preko okr.Šljivančanin Živka i Rašović Vlatka ovjerili svojim potpisom i to okr.Grujović Goran potvrde br.3424 i br.3426, okr.Krdžić Tamara potvrdu br.3429 i Rašović Vlatko potvrdu br.3423, dok su potvrde br.3425, br.3427 i 3428 potpisala za sada nepoznata lica, nakon čega je Rašović Vlatko iznos od 97.500,00 €, predao okr.Knežević Dušku koji je zatim u svojoj porodičnoj kući u Podgorici od tog novca predao okr.Stijepović Slavoljubu iznos od 47.500,00 €, koji novac je okr.Stijepović Slavoljub predao Popović Spasu, predsjedniku Odbora DPS-a GO Golubovci, koji je taj novac podijelio aktivistima DPS-a Zeta za operativne troškove rada mjesnih odbora kao i troškove aktivista u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore u oktobru 2016. godine.


Naime, okr.Šljivančanin Živko ne spori da je kritičnom prilikom izvršio konverziju 110.000,00 USD, dok Grujović Goran i Krdžić Tamara u odbranama navode da su potpisali predmetne naloge, kao i svjedok saradnik Rašović Vlatko, a upravo iz iskaza svjedoka saradnika Rašović Vlatka kao i odbrane Krdžić Tamare proizilazi da je Todorović Branislav preduzimao inkriminisane radnje na način kako je to opisano u dispozitivu optužnice, što se potvrđuje i porukama koje su razmijenjene između njega i Rašović Vlatka dana 24.10.2016. godine, kao i poruka koje su na dan vršenja konverzije razmijenjene između Rašović Vlatka i Knežević Duška.


Da je okr.Stijepović Slavoljub od okr.Knežević Duška preuzeo iznos od 47.500,00 € proizilazi iz odbrane okr.Stijepovića koji je u saglasnosti sa iskazima saslušanih svjedoka Drakić Vječeslava i Vukićević Branislava, kao i materijalnim dokazima - potvrdama o preuzimanju novčanih sredstava iz oktobra 2016. godine i iskazom svjedoka Popović Spasa, iz kojeg proizilazi da su novčana sredstva upravo predata aktivistima DPS-a Zeta za operativne troškove rada mjesnih odbora kao i troškove aktivista u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore u oktobru 2016. godine.


Da je okr.Knežević Duško organizovao kriminalnu organizaciju na način kako j to opisano, te da je zajedno sa ostalim okrivljenima kao članovima kriminalne organizacije preduzimao inkriminisane radnje proizilazi iz činjenica da je poslovanje svih pravnih lica preko kojih su vršene kriminalne djelatnosti i obezbijeđen novac koji je dalje stavljan u legalne tokove, organizovao upravo okr.Knežević Duško, postavljao kao ovlašćene zastupnike  tih pravnih lica članove kriminalne organizacije i davao im uputstva koje radnje da preduzmu u konkretnim situacijama, a u pogledu podizanja novčanih sredstava sa računa tih pravnih lica koje su ista imala kod Atlas  banke i IBM banke, kojima je rukovodio Knežević Duško, davao uputstva direktorima navedenih banaka, kao i službenicima banaka koji su bili članovi kriminalne organizacije koje radnje da preduzmu u pogledu transfera novčanih sredstava, kao i vrše konverziji novca koji  bi on obezbjeđivao, kojim prilikama su svi okrivljeni bez pogovora, znajući da uputstva dolaze od okr.Knežević Duška preduzimali inkriminisane radnje. Prednje se posebno utvrđuje iz iskaza  svjedoka saradnika Rašović Vlatka, poslovne i finansijske dokumentacije navedenih pravnih lica, kao i banaka, kao i iskaza pojedinih okrivljenih lica, te svjedoka koji su bili zaposleni u navedenim bankama, a koji iskazi su upravo u skladu sa predloženom poslovnom i finansijskom dokumentacijom predmetnih pravnih lica i bankarskom dokumentacijom.   


Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko finansijske struke kao i poslovne i finansijske dokumentacije IBM banke, Atlas banke i predmetnih pravnih lica proizilazi da su sve novčane transakcije i svi pravni poslovi koji su predmet optužbe preduzeti od strane okrivljenih lica i to kako u pogledu konverzije 110.000,00 USD, tako i podizanja novčanih sredstava sa računa pravnih lica “Florista Group Corp” i “Mega Gulf Investment Holding Limited” i računa lica Kononenko Andreya.


Dakle, iz predloženih dokaza, koji su analizirani u prethodnom dijelu obrazloženja nesporno se utvrđuje da su okrivljeni izvršili krivična djela koja im se  stavljaju na teret, na način kako je to opisano u dispozitivu optužnice, pri čemu su svi okrivljeni znali da su djela koja preduzimaju protivpravna, čije izvršenje  su htjeli pa se njihov odnos prema izvršenim djelima manifestuje kao direktan umišljaj.


Nadalje, kako se okr.Knežević Duško nalazi u bjekstvu, i kako je protiv istog donijeto rješenje o određivanju pritvora, te raspisana međunarodna potjernica, a imajući u vidu činjenicu da se postupak vodi protiv ostalih okrivljenih, to nalazim da postoje naročito važni razlozi da se okr.Knežević Dušku sudi iako je odsutan, te da su ispunjeni uslovi iz čl.324 st.2 ZKP-a.

Imajući u vidu prednje, nalazim da su se u radnjama okrivljenih Knežević Duška, Knežević Tomice, Todorović Branislava, Šljivančanij Živka, Grujović Gorana, Krdžić Tamare i Stijepović Slavoljuba, stekli svi bitni elementi bića krivičnih djela koja im se stavljaju na teret, iz kojih razloga je optužnica opravdana i na zakonu zasnovana.

 

Glavni specijalni tužilac

Milivoje Katnić

Izdvojeno

Vijesti
Card banner

Iz Dubaija i Turske komandovali švercerima kokaina (FOTO+VIDEO)

13/06/2024

Vijesti
Card banner

Ukinuta presuda, Lidiji Mitrović ponovo da se sudi

12/06/2024

Vijesti
Card banner

Medenica: Svi su znali, a samo sam ja na optuženičkoj klupi

12/06/2024

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

USA flagUSA Embassy logo