Libertas logo

LIBERTAS OBJAVLJUJE OPTUŽNICE SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA PROTIV BIZNISMENA DUŠKA KNEŽEVIĆA, KOJE JE POTVRDIO VIŠI SUD U PODGORICI (3)

Aerodromima odbio da vrati tri miliona štednje, pa ih sam oročio na još godinu

News main

FOTO: Libertas Press/Savo Prelević

Knežević

Autor

Radmila Grbić

22/05/2024

Podijeli vijest

InstagramInstagramInstagram

Libertas objavljuje tekst optužnice protiv predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića i njegove Atlas banke, Marka Nikolića i Dijane Zečević,  koja je, 12. jula 2019. godine, dostavljena Višem sudu u Podgorici, koji ju je, potom, i potvrdio.


Jedine izmjene koje je Libertas uradio je uklanjanje ličnih podataka optuženih.


CRNA GORA

SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

Kt-S.br.47/19

Podgorica, 12.07.2019.godine

 

VIŠEM SUDU

PODGORICA


Na osnovu čl.44 st.2 tač.5, čl.290 st.2, čl.291 i čl.292 Zakonika o krivičnom postupku, podižem

 

OPTUŽNICU

 

Protiv:

 

1. KNEŽEVIĆ DUŠKA, JMBG *******************, od oca Dositeja i majke Ljubice, rođen 30.05.1959. godine u mjestu Mojanovići, Opština Podgorica, sa prebivalištem u Podgorici, Ul. *****************, neosuđivan, državljanin Crne Gore, u bjekstvu;

 

2. NIKOLIĆ MARKA, JMBG ******************, od oca Nikole i majke Danice, rođen 16.09.1984. godine u Podgorici, sa prebivalištem u Podgorici, Ul. ********************, državljanin Crne Gore, diplomirani ekonomista, neoženjen, srednjeg imovnog stanja, bio u pritvoru od 14.05.2019. godine od 08,00 časova do 12.06.2019. godine, do 12.33 časova, po rješenju sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kris.br.27/19 od 16.05.2019. godine;

 

3. ZEČEVIĆ DIJANE, rođena Lalić, JMBG *****************, od oca Miomira i majke Vide, rođene Držanič, rođena 19.01.1960. godine u Beranama, sa prebivalištem u Podgorici, Ul. ************************, državljanka Crne Gore, diplomirani ekonomista,  udovica, majka dvoje punoljetne djece, srednjeg imovnog stanja,

 

4.  PRAVNOG LICA ATLAS BANKA AD PODGORICA, registarski broj 40000398, PIB 02348772, sa sjedištem u Podgorici, Ul. Vaka Đurovića bb, kojeg zastupa Radonjić Mirko, kao ovlašćeni predstavnik-zastupnik.

 

Zato što su:


U periodu od 11.08. do 07.12.2018. godine, u Podgorici, okr.Knežević Duško i okr.Nikolić Marko, kao odgovorno lice - glavni izvršni direktor Atlas banke AD Podgorica, djelujući u ime okr. pravnog lica Atlas banka AD Podgorica  i okrivljeno pravno lice Atlas banka AD Podgorica, umišljajno podstrekli okr. Zečević Dijanu da kao odgovorno lice – zamjenik izvršnog direktora za sredstva i platni promet u zemlji Atlas banke AD Podgorica, zloupotrebom svog položaja u pogledu raspolaganja tuđom imovinom i nevršenjem svoje dužnosti pribavi Atlas banci AD Podgorica protivpravnu imovinsku korist, a nanese imovinsku štetu preduzeću "Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica, pri čemu su uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, na način što, nakon isteka roka oročenja novčanih sredstava u iznosu od 3.000.000,00 € koje je oštećeno preduzeće "Aerodromi Crne Gore“ oročilo kod te banke po osnovu ugovora o oročenom nenamjenskom depozitu br.505180000000068865/16 od 11.07.2016. godine i aneksa br.505180000000068865/17 od 11.08.2017. godine i koji rok oročenja novčanih sredstava - depozita je istekao dana 11.08.2018. godine, kada je okr. Atlas banka AD Podgorica bila obavezna da ispuni dospjelu obavezu - navedena novčana sredstva prenese na transakcioni račun oštećenog "Aerodromi Crne Gore“, okr.Knežević Duško donio odluku da se ne izvrši prenos novčanih sredstva u iznosu od 3.000.000,00€ sa računa depozita banke na transakcioni račun preduzeća "Aerodromi Crne Gore“,  koju odluku je prenio okr. Nikolić Marku dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi neizvršenja navedene novčane transakcije, pa je okr. Nikolić Marko, djelujući u ime okr. pravnog lica Atlas banke AD Podgorica i okr. pravno lice Atlas banka AD Podgorica prenio navedena uputstva i naloge okr. Zečević Dijani na koji način su naveli okr. Zečević Dijanu i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr. Knežević Duška, tako što, suprotno čl. 1138 st. 2 Zakona o obligacionim odnosima, nije izvršila prenos navedenih novčanih sredstava sa računa banke na transakcioni račun preduzeća "Aerodromi Crne Gore“, što joj je bila obaveza da učini, već je dana 22.08.2018. godine oštećenom preduzeću dostavila nepotpisani aneks II ugovora kojim se novčana sredstva oročavaju na rok od još godinu dana, da bi nakon što su je dana 25.09.2018. godine odgovorna lica preduzeća "Aerodromi Crne Gore“ obavijestila da to preduzeće neće potpisati aneks II ugovora i zahtijevali da navedeni novčani iznos sa računa banke prenese na transakcioni račun preduzeća "Aerodromi Crne Gore“ br.505-77777-25 kako bi sa tim novčanim sredstvima mogli raspolagati, okr.Zečević Dijana je postupajući po daljim uputstvima i nalozima okr.Knežević Duška dobijenim preko okr.Nikolić Marka koji je djelovao u ime okr. pravnog lica Atlas banke AD Podgorica, da ne treba vršiti prenos novčanih sredstava na račun preduzeća "Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica, navedena sredstva zadržala na račun banke, a zatim postupajući i dalje po uputstvima i nalozima okr.Knežević Duška dobijenim preko okr.Nikolić Marka, koji je i dalje djelovao u ime okr. pravnog lica Atlas banke AD Podgorica da novčana sredstva ostanu na računu banke nije postupila po instrukcijama preduzeća "Aerodromi Crne Gore“ od 19.10.2018. godine i 25.10.2018. godine da se novčana sredstva prenesu na njihov račun već je i dalje sredstva zadržala na račun banke čime su pribavili imovinsku korist Atlas banci AD Podgorica, a oštećenom "Aerodromi Crne Gore“ nanijeli imovinsku štetu u iznosu od 3.000.000,00 €,

 

 čime su:


- okrivljeni Knežević Duško i Nikolić Marko izvršili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem podstrekavanja iz čl.272 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.24 Krivičnog zakonika CG;

- okrivljeno pravno lice Atlas banka AD Podgorica izvršilo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem podstrekavanja iz čl.272 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.24 Krivičnog zakonika CG, u vezi čl. 5 Zakona o odgovornosti pravnih lica zakrivična djela;

- okrivljena Zečević Dijana izvršila krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju  iz čl.272 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika CG.

 

PREDLAŽEM

 

I Na osnovu čl.324 st.3 Zakonika o krivičnom postupku, da se okr.Knežević Dušku, sudi u odsustvu.

 

II Da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim zakaže i održi glavni javni pretres:

 

Na koji da se pozovu:

1. Specijalni tužilac;

2. Okrivljeni:

- Knežević Duško, iz Podgorice, Mojanovići,

- Nikolić Marko, iz Podgorice, Ul. *************************,

- Zečević Dijana, iz Podgorice, Ul. *************************,

- Radonjić Mirko, ovlašćeni predstavnik okr.pravnog lica Atlas banka AD Podgorica;

4. Svjedok i ovlašćeni predstavnik oštećenog „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica, Orlandić Danilo, iz Podgorice;

5. Svjedoci:

- Ivanović Milica, iz Podgorice,

- Ječmenica Vesna, iz Podgorice,

- Bogdanović Olga, iz Podgorice,

- Radojević Filip, iz Podgorice, Ul. *********************,

- Kasalica Bojana, iz Podgorice,

- Živković Milijana, iz Podgorice,

 

III Da se u dokaznom postupku pročita:  

 

- odluka o imenovanju glavnog izvršnog direktora Atlas banke AD Podgorica br. 01-2-195 od 11.01.2018. godine,

- menadžerski ugovor Atlas banke AD Podgorica br. 01-2 od 11.01.2018. godine,

- odluka o imenovanju glavnog izvršnog direktora Atlas banke AD Podgorica br. 01-2-8192 od 20.07.2018. godine,

- menadžerski ugovor Atlas banke AD Podgorica br. 01-2-8192 od 20.07.2018. godine,

odluka o imenovanju zamjenika izvršnog direktora za sredstva i platni promet u zemlji Atlas banke AD Podgorica br. 01-2-5910 od 24.05.2018. godine,

- ugovor o radu Atlas banke AD Podogrica br. 01-3-5016/2 od 24.05.2018. godine,

- odluka o sistematizaciji poslova i opisu radnih mjesta u Atlas banci AD Podgorica od oktobra 2016. godine,

- ugovor o oročenom nenamjenskom depozitu br. 505180000000068865/16 od 11.07.2016. godine,

- aneks I Ugovora o oročenom namjenskom depozitu br. 505180000000068865/16 od 11.08.2017. godine,

- dopis Atlas banke AD Podgorica br. 01-3-8849 od 08.08.2018. godine,

- instrukcija za prenos sredstava "Aerodromi Crne Gore“ od 19.10.2018. godine,

- instrukcija za prenos sredstava "Aerodromi Crne Gore“ od 25.10.2018. godine,

- nacrt Aneksa II Ugovora o oročenom nenamjenskom depozitu br. 505180000000068865/18 od 22.08.2018. godine,

- analitička kartica "Aerodromi Crne Gore“ AD Podogorica kod Atlas banke AD Podgorica za period od 11.07.2016. godine do 17.04.2019. godine,

- izvod Atlas banke AD Podgorica br. 77 od 17.09.2018. godine komintenta "Aerodromi Crne Gore“,

- izvod Atlas banke AD Podgorica br. 78 od 25.09.2018. godine komintenta "Aerodromi Crne Gore",

- izvod Atlas banke AD Podgorica br. 95 od 10.12.2018. godine komintenta "Aerodromi Crne Gore",

- izvod Atlas banke AD Podgorica br. 4 od 01.04.2018. godine komintenta "Aerodromi Crne Gore",

- kamatni list Atlas banke AD Podgorica br. 23312708 komitenta "Aerodromi Crne Gore“,

- nalog Atlas banke AD Podgorica  od 10.12.2018. godine na iznos od 3.000.000,00€,

- nalog Atlas banke AD Podgorica br. 1000161941922893  od 12.07.2016. godine, 

- nalog Atlas banke AD Podgorica br. 1000172330195910  od 21.08.2017. godine,

- analitička kartica Atlas banke AD Podgorica, konto 252200 za period od 12.07.2016. godine do 29.05.2019. godine,

- analitička kartica Atlas banke AD Podgorica, konto 252205 za period od 12.07.2016. godine do 29.05.2019. godine,

- analitička kartica Atlas banke AD Podgorica, konto 292520 za period od 12.07.2016. godine do 29.05.2019. godine,

- analitička kartica Atlas banke AD Podgorica, za period od 07.12.2018. godine do 24.06.2019. godine,

- karton deponovanih potpisa Centralne banke Crne Gore  od 17.05.2018. godine,

- nalaz i mišljenje sudskog vještaka ekonomsko finansijske struke Boričić Borke,

- e-mail komunikacija ostvarena dana 25.09.2018. godine 12:59:37 časova (13:00 časova) između Vesne Ječmenice i Dijane Zečević  i e-mail komunikacija ostvarena istog dana 1:07 časova između Dijane Zečević i Marka Nikolića,

- e-mail komunikacije ostvarena 24.10.2018. godine 8:35 časova između Dijane Zečević i okr.Nikolić Marka,

- e-mail od 02.10.2018. godine u 12:21 časova između Dijane Zečević i Nikolić Marka,

- e-mail od 08.10.2018. godine u 11:25 časova između Dijane Zečević i Nikolić Marka,

- e-mail od 02.10.2018. godine u 7:10 časova i 9:13 časova između Dijane Zečević i Vesne Ječmenice,

- e-mail od 24.10.2018. godine u 8:29:20 časova između Dijane Zečević i Vesne Ječmenice,

- e-mail komunikacija ostvarena između Dijane Zečević i Nikolić Marka  dana 30.10.2018. godine u 10:08 časova, 2:27 časova, 3:31 časova i 3:35 časova,

- e-mail komunikacija ostvarena dana 29.10.2018. godine u 2:43 časova između Kabineta Atlas banke i "Aerodromi Crne Gore“,

- e-mail komunikacija ostvarena 30.11.2018. godine u 11:04 časova između Dijane Zečević i Nikolić Marka,

- e-mail komunikacija ostvarena dana 22.08.2018. godine u 11:34 časova, 12:08 časova, 12:33 časova i 12:43 časova između  Zečević Dijane i Ivanović Milice,

- e-mail komunikacija ostvarena dana 28.08.2018. godine u 9:32 časova, 10:16 časova  između  Zečević Dijane i Ivanović Milice,

- e-mail komunikacija ostvarena dana 05.09.2018. godine u 1:42 časova i dana 11.09.2018. godine u 12:33 časova između Zečević Dijane i Ivanović Milice,

- e-mail komunikacija ostvarena dana 17.09.2018. godine u 11:12:05 časova,   između  Zečević Dijane i Stamatović Bratislava i istog dana u 11:36 časova između Zečević Dijane i Ječmenica Vesne,

- e-mail komunikacija od 25.09.2018. godine u 12:59:37 časova ostvarena između   Zečević Dijane i Ječmenica Vesne,

- e-mail komunikacija od 25.09.2018. godine u 1:07 časova ostvarena između   Zečević Dijane i Nikolić Marka,

- e-mail komunikacija od 07.12.2018. godine u 4:21 časova ostvarena između   Zečević Dijane i Ječmenica Vesne,

- e-mail komunikacija od 01.08.2018. godine u 3:58 časova ostvarena između   Zečević Dijane i Marka Nikolića,

- e-mail komunikacija od 08.08.2018. godine u 15:23 časova ostvarena između Kabineta  Atlas banki   i Vesne Ječmenice,

- e-mail komunikacija od 10.10.2018. godine u 16:17 časova ostvarena između   Ječmenica Vesne i Orlandić Danila,

- zapisnik  o pretresanju stana i drugih prostorija Uprave policije – SKP –SPO 04/1 br. 240/19-26/66 od 14.05.2019. godine, koji se odnosi na Zečević Dijanu,

- potvrda o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije – SKP –SPO 04/1 br. 240/19-26/66/2 od 14.05.2019. godine, koji se odnosi na Zečević Dijanu, sa fotodokumentacijom br. 17/03-4-916/110 od 15.05.2019. godine,

- zapisnik  o pretresanju stana i drugih prostorija Uprave policije – SKP –SPO 04/1 br. 240/19-26/67 od 14.05.2019. godine, koji se odnosi na Nikolić Marka,

- potvrda o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije – SKP –SPO 04/1 br. 240/19-26/67/1 od 14.05.2019. godine, koji se odnosi na  Nikolić Marka,

- potvrda o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije – SKP –SPO 04/1 br. 240/19-26/67/3 od 14.05.2019. godine, koji se odnosi na  Nikolić Marka, sa fotodokumentacijom br. 17/03-4-916/1109 od 15.05.2019. godine,

- zapisnik o pretresanju elektronskih uređaja – e-mail naloga Uprave policije – SPO 04/1 br. 240/19-26/126 od 28.05.2019. godine,

- zapisnik o pretresanju elektronskih uređaja – e-mail naloga Uprave policije – SPO 04/1 br. 240/19-26/135 od 29.05.2019. godine,

- potvrda o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije SKP – SPO br. 04/1-240/19-26/274 od 27.06.2019. godine,

- zapisnik o primopredaji novca Uprave policije – SKP-SPO br. 04/1-240/19-26/275/1 od 27.06.2019. godine,

- potvrda o prijemu ostave Centralne banke Crne Gore 09-6114-2/2019 od 27.06.2019. godine,

- izvještaj SDT-a – Stručne službe za informacione tehnologije i digitalne dokaze  od 09.07.2019. godine sa hard diskom,

- uvjerenje Ministarstva pravde br. 05/2-72-6686/19 od 16.05.2019. godine za okr. Zečević Dijanu,

- uvjerenje Ministarstva pravde br. 05/2-72-6686/19 od 16.05.2019. godine za okr. Nikolić Marka,

        

IV Da se izvrši uvid u:

- fotodokumentaciju Uprave policije CB Podgorica br. 17/03-4-916/110 od 15.05.2019. godine,

- fotodokumentaciju Uprave policije CB Podgorica br. 17/03-4-916/1109 od 15.05.2019. godine,

- nalog Atlas banke AD Podgorica  od 10.12.2018. godine na iznos od 3.000.000,00€,

- nalog Atlas banke AD Podgorica br. 1000161941922893  od 12.07.2016. godine,  

- nalog Atlas banke AD Podgorica br. 1000172330195910  od 21.08.2017. godine,

- analitička kartica Atlas banke AD Podgorica, konto 252200 za period od 12.07.2016. godine do 29.05.2019. godine,

- analitička kartica Atlas banke AD Podgorica, konto 252205 za period od 12.07.2016. godine do 29.05.2019. godine,

- analitička kartica Atlas banke AD Podgorica, konto 292520 za period od 12.07.2016. godine do 29.05.2019. godine,

- analitička kartica Atlas banke AD Podgorica, za period od 07.12.2018. godine do 24.06.2019. godine,

- karton deponovanih potpisa Centralne banke Crne Gore  od 17.05.2018. godine,

 

V Da se od okr. pravnog lica Atlas banke AD Podgorica oduzme imovinska korist stečena krivičnim djelom u iznosu od 3.000.000,00€.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Tokom istrage prikupljeni su dokazi iz kojih proizilazi da su okrivljeni Knežević Duško, Nikolić Marko, Zečević Dijana i pravno lice Atlas banka AD Podgorice, izvršili krivično djelo koje im se stavlja na teret u vrijeme, mjesto i na način kako je to bliže predstavljeno dispozitivom optužnice.

Naime, okr.Knežević Duško nije mogao biti saslušan u postupku istrage iz razloga što se isti nalazi u bjekstvu.

Okrivljeni Nikolić Marko i Zečević Dijana u bitnom ne priznaju izvršenje krivičnog djela koje im se stavlja na teret.

Tako, okr. Nikolić Marko u odbrani navodi da u vezi datuma osnovnog ugovora o oročenom nenamjenskom depozitu i aneksa istog, nije znao kada su isti zaključeni, ali je u toku 2018. godine kada je bio ovlašćeno i odgovorno lice u banci bio upoznat da u neko dogledno vrijeme dospijeva depozit "Aerodroma“ u iznosu od 3.000.000,00 €, pa svjestan te činjenice informisao je glavnog akcionara banke,  Duška Kneževića da depozit „Aerodroma“ u navedenom iznosu dospijeva uskoro. Na  prijemu kod predsjednika države koji se dešavao na Cetinju, 12.jula 2018. godine, Duško Knežević i predsjednik parlamenta Crne Gore, Ivan Brajović, koji je ujedno i lider Socijaldemokrata, koja stranka je pozicionirana kao menadžment JP "Aerodroma“ su razgovarali o predmetnoj temi i u jednom trenutku su pozvali i njega i interesovali se za detalje predmetnog depozita, kao i o kamatnoj stopi, na koja pitanja je on odgovorio prema onome što je imao informaciju. Nekoliko dana nakon prijema Duško Knežević je zatražio plan dospijeća depozita, kako bi rukovodstvu "Aerodroma“ odnosno licima koja odlučuju ili imaju uticaj na produženje tog depozita predočio finansijske benefite za "Aerodrom“.  Na adresu Atlas banke od preduzeća "Aerodromi“ je nakon izvjesnog vremena stigao zahtjev za produženje oročenog depozita na period od godinu dana u pismenoj formi i to u Sektoru za upravljanje sredstvima, a to mu je rekla Dijana Zečević. Shodno primjenom zahtjevu Sektor za upravljanje sredstvima Atlas banke postupio je po zahtjevu i pripremio aneks ugovora o predmetnom depozitu koji je dostavljen na potpis Dijani Zečević, a zatim i njemu, nakon čega je aneks upućen JP "Aerodromi“. Istovremeno u Sektoru za upravljanje sredstvima Atlas banke, izvršeno je sistemsko produženje ugovora, što znači da se automatski nastavilo obračunavanje kamate. Nakon perioda od nekih mjesec dana dobio je informaciju od Dijane Zečević da aneks ugovora od "Aerodroma“ još uvijek nije vraćen. Kako je protekao period od nekih mjesec dana, Sektor za upravljanje sredstvima je shodno uobičajenoj proceduri, a smatrajući ugovor produženim, izvršio uplatu prve mjesečne kamate na žiro račun "Aerodroma“. Kako je Sektor za upravljanje sredstvima prethodno dobio zahtjev od "Aerodroma“ za reoročenje depozita, sasvim je legitimno bilo da ovaj Sektor postupi na način kako je gore navedeno i sistemski produži oročeni depozit. Okr. Nikolić dalje u odbrani navodi da su se  "Aerodromi“ obratili Sektoru za upravljanje sredstvima da se sredstva oročenog depozita prenesu u njihov transakcioni račun, ali takođe u okviru Atlas banke.  O ovim okolnostima ponovo je informisao Duška Kneževića koji je imao neposrednu komunikaciju sa rukovodstvom "Aerodroma“ i sa licima koja o reoročenju depozita odlučuju. Bio je upoznat da su službenici "Aerodroma“ par puta kontaktirali Sektor za upravljanje sredstvima u vezi sa njihovim novim zahtjevom, na šta je u jednoj komunikaciji sa Dijanom Zečević nju obavijestio da Duško Knežević komunicira sa "Aerodromima“ te da ima informaciju i obećanje da će se zaključenju aneksa ipak pristupiti. Shodno odredbama ugovora o depozitu te izvršenju radnji u smislu isplate kamate deponentu, aneks ugovora je proizvodio pravno dejstvo, a Atlas banka svoje obaveze prema deponentu nije odbijala. Od datuma uvođenja privremene uprave u Atlas banci, 07.12.2018. godine, nije  bio ovlašćeno i odgovorno lice u Atlas banci, jer je rješenjem Centralne banke razriješen sa funkcije glavnog izvršnog direktora. "Aerodromi“ ni nakon datuma 07.12.2018. godine, nijesu tražili od privremene uprave Atlas banke razročenje depozita, niti su raskinuli ugovor o depozitu na šta su imali pravo. Sredstva "Aerodroma“ su i nakon perioda isteka prethodnog perioda oročenja ostala u okviru računa Atlas banke što sa aspekta sigurnosti sredstava u odnosu na stečajni postupak i prava "Aerodroma“ da na rasplaganje ovim depozitom nema nikakvu razliku u odnosu na zahtijevanu situaciju od strane "Aerodroma“ da sredstva budu na transakcionom računu. Kao glavni izvršni direktor nije bio neposredno nadležan ni za jednu organizacionu oblast u banci, već je i u situaciji kao što je predmetna dobijao predloge od stručnih službi.  Za poslove koji su za banku bili od velikog značaja kao što je ugovor o oročenom nenamjenskom depozitu sa "Aerodromima“, aktivnu ulogu imao je i većinski akcionar banke Duško Knežević, koji je poslove tog nivoa dogovarao i dalje davao informacije i instrukcije o postupanju.  Okr. Nikolić Marko dalje u odbrani navodi da kada su od preduzeća "Aerodromi CG“ Podgorica primili zahtjev za prenos sredstava na transakcioni račun, jasno je bilo da je to suprotno onome što je bilo dogovoreno, da je on o tome obavijestio Duška Kneževića i od njega dobio informaciju da preduzima radnje da se kredit produži i komunicira sa strukturom koja o tome odlučuje, a da on nije kontaktirao bilo koga iz preduzeća Aerodromi, da ga je Dijana Zečević par puta obavijestila da Aerodromi traže da se sredstva prenesu na njihov transakcioni račun, ali da je on očekivao da će Duško Knežević postići dogovor sa odgovornim licima Aerodroma i da će se depozit produžiti. Takođe navodi da je Duško Knežević donio odluku o svim elementima budućeg produženja oročenja predmetnih novčanih sredstava i da se ta ponuda dostavi Aerodromima, da je u narednom periodu kontaktirao u više navrata sa Dijanom Zečević putem e-maila i da ga je ista obavještavala o tome da Aerodromi traže da se novčana sredstva vrate i da je on njoj saopštavao da će Duško Knežević o tome donijeti odluku, te da je upućen predlog direktoru Aerodroma da se održi sastanak oko postizanja dogovora i donošenja konačne odluke, te da je sve instrukcije u vezi postupanja   sa navedenim novčanim sredstvima dobijao od Duška Kneževića i iste saopštavao Zečević Dijani.  Dalje navodi da nije imao nadležnost da donosi odluku u vezi navedenih novčanih sredstava već da je o tome donosio odluku Duško Knežević.

 

Okr. Zečević Dijana u odbrani u bitnom navodi da je prije isticanja roka oročenja predmetnog depozita upoznala menadžment banke da uskoro ističe rok i da depozit dospijeva, a da je to bilo važno zbog likvidnosti banke, budući da se radilo o velikom iznosu, pa kako se niko ni iz preduzeća Aerodromi javljao ona je telefonom pozvala službenicu Vesnu Ječmenicu, kada se javila službenica Ivanović Milica kojoj je rekla da je banka poslala dopis kojim se interesuje da li će Aerodromi da produže rok oročenja. U odbrani dalje navodi da je u sledećem periodu u više navrata kontaktirala Ivanović Milicu koja joj je u prvim kontaktima i putem e-maila rekla da će Aerodromi da produže rok oročenja, zbog čega je sačinjen nacrt Aneksa II ugovora koji je poslat Aerodromima, ali da je nakon izvjesnog vremena putem e-maila, kao i pismenim putem banka bila obaviještena da Aerodromi neće dalje da oročavaju ta sredstva, o čemu je ona obavještavala menadžment bake, kao i direktora Marka Nikolića. Imajući u vidu prednju situaciju, te kako je u početku bilo rečeno da će depozit da se produži, za prvi period je automatski obračunata kamata Aerodromima. Dalje navodi da kada su Aerodrumi pismenim putem obavijestili banku da neće više da oročavaju sredstva i vratili kamatu, ona je u kontinuitetu obavještavala menadžment banke da treba da se donese odluka da se sredstva razroče,  te direktora Nikolić Marka u više navrata upozoravala da novčana sredstva u iznosu od 3.000.000,00e treba da se vrate na transakcioni račun Aerodroma  i da kao to ne urade krše zakon, a Nikolić je uvijek govorio da se čeka do daljnjeg odnosno dok Duško Knežević ne dogovore sa direktorom Aerodroma o daljoj sudbini tog depozita. Bila je svjesna da postupajući na taj način krši propise, ali nije mogla samostalno da vrati novčana sredstva na transakcioni račun Aerodroma jer je nalon za prenos morao da potpiše direktor Nikolić, a ona nije mogla da preuzme bilo koju radnju bez njegove saglasnosti.

Ovlašćeni predstavnik okr. pravnog lica Atlas banke AD Podgorica, u bitnom navodi da je u toj banci pokrenut stečajni postupak 05.04.2019. godine, kada je od strane Centralne banke CG postavljen za stečajnog upravnika, te da je o predmetnom događaju upoznat kroz dostavljanje dokumentacije Specijalnom tužilaštvu iz koje nesporno proizilazi da su novčana sredstva u iznosu od 3.000.000,00€ preduzeća Aerodromi bila oročena kod Atlas banke, da je rok oročenja bio produžen do 11.08.2018. godine, te da kada je u Atlas banci uvedena privremena uprava u decembru 2018. godine novčani iznos vraćen na tekući račun pravnog lica Aerodromi Crne Gore.

Međutim, odbrane okrivljenih Nikolić Marka i Zečević Dijane  u dijelu u kojem ne prizanju izvršenje krivičnih djela su neosnovane i sračunate na izbjegavanju krivice jer su suprotnosti sa predloženim dokazima.

 

Tako, iz dokaza koji su prikupljeni u postupku istrage a posebno iz poslovne i finansijske dokumentacije Atlas banke AD Podgorica i preduzeća "Aerodromi CG“ Podgorica, te ostvarene e-mail komunikacije između Nikolić Marka, Zečević Dijane i službenika Aerodromi CG, nesporno proizilazi da je u periodu od 11.08. do 07.12.2018. godine, u Podgorici, nakon isteka roka oročenja novčanih sredstava u iznosu od 3.000.000,00 € koje je oštećeno preduzeće "Aerodromi Crne Gore“ oročilo kod te banke po osnovu ugovora o oročenom nenamjenskom depozitu br.505180000000068865/16 od 11.07. 2016.godine i aneksa br.505180000000068865/17 od 11.08.2017. godine i koji rok oročenja novčanih sredstava - depozita je istekao dana 11.08. 2018.godine, kada je okr. Atlas banka AD Podgorica bila obavezna da ispuni dospjelu obavezu - navedena novčana sredstva prenese na transakcioni račun oštećenog "Aerodromi Crne Gore“, okr.Knežević Duško donio odluku da se ne izvrši prenos novčanih sredstva u iznosu od 3.000.000,00€ sa računa depozita banke na transakcioni račun preduzeća "Aerodromi Crne Gore“,  koju odluku  je prenio okr. Nikolić Marku dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi neizvršenja navedene novčane transakcije, pa je okr. Nikolić Marko, djelujući u ime okr. pravnog lica Atlas banke AD Podgorica i okr. pravno lice Atlas banka AD Podgorica prenio  navedena uputstva i naloge okr. Zečević Dijani na koji način su naveli okr. Zečević Dijanu i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr. Knežević Duška, tako što, suprotno čl. 1138 st. 2 Zakona o obligacionim odnosima, nije izvršila prenos navedenih novčanih sredstava sa računa banke na transakcioni račun preduzeća „Aerodromi Crne Gore“, što joj je bila obaveza da učini, već je dana 22.08.2018. godine oštećenom preduzeću dostavila nepotpisani aneks II ugovora kojim se novčana sredstva oročavaju na rok od još godinu dana, da bi nakon što su je dana 25.09.2018. godine odgovorna lica preduzeća "Aerodromi Crne Gore“ obavijestila da to preduzeće neće potpisati aneks II ugovora i zahtijevali da navedeni novčani iznos sa računa banke prenese na transakcioni račun preduzeća "Aerodromi Crne Gore“ br.505-77777-25 kako bi sa tim novčanim sredstvima mogli raspolagati, okr.Zečević Dijana je postupajući po daljim uputstvima i nalozima okr.Knežević Duška dobijenim preko okr.Nikolić Marka koji je djelovao u ime okr. pravnog lica Atlas banke AD Podgorica, da ne treba vršiti prenos novčanih sredstava na račun preduzeća "Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica, navedena sredstva zadržala na račun banke, a zatim postupajući i dalje po uputstvima i nalozima okr.Knežević Duška dobijenim preko okr.Nikolić Marka, koji je i dalje djelovao u ime okr. pravnog lica Atlas banke AD Podgorica da novčana sredstva ostanu na računu banke nije postupila po instrukcijama preduzeća "Aerodromi Crne Gore“ od 19.10.2018. godine i 25.10.2018. godine da se novčana sredstva prenesu na njihov račun već je i dalje sredstva zadržala na račun banke čime su pribavili imovinsku korist Atlas banci AD Podgorica, a oštećenom „Aerodromi Crne Gore“ nanijeli imovinsku štetu u iznosu od 3.000.000,00 €.

Naime, iz odbrana okrivljenih Nikolić Marka i Zečević Dijane kao i  iskaza svjedoka Orlandić Danila, Ječmenica Vesne i Ivanović Milice nesporno proizilazi da je rok oročenja predmetnog depozita istekao dana 11.08.2018. godine, da je oštećeno preduzeće u više navrata zahtijevalo i davalo instrukcije da se navedena novčana sredstva u iznosu od 3.000.000,00€, nakon isteka roka oročenja vrate na transakcioni račun oštećenog preduzeća, ali da do toga nije došlo, pri čemu iz predmetne e-mail komunikacije, kao i odbrane okr. Nikolić Marka proizilazi da ta novčana sredstva nisu vraćena jer je odluku o tome donio okr. Knežević Duško koji je o tome da se novčana sredstva zadrže i dalje budu na raspolaganju Atlas banci prenosio i davao uputstva okr. Nikolić Makru a on Zečević Dijani, pa su isti postupajući po njegovim uputstvima i nalozima preduzimali inkriminisane radnje.

Iz predložene poslovne i finansijske dokumentacije, kao i nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko finansijske struke proizilazi da su novčana sredstva u iznosu od 3.000.000,00e bila oročena kod Atlas banke AD Podgorica po osnovu ugovora o oročenom nenamjenskom depozitu u periodu od 11.07.2016. godine do 11.08.2017. godine, zatim prema Aneksu I ugovora rok oročenja produžen do 11.08.2018. godine, te da su nakon isteka roka oročenja, budući da ista nisu bila dalje oročena, trebala biti vraćena na transakcioni račun preduzeća Aerodromi, koji su dali više instrukcija za prenos, što se nije desilo, već su ista kada je bila uvedena privremena uprava dana 07.12.2018. godine i privremena obustava plaćanja obaveza u Atlas banci - kada je raspolaganje tim sredstvima bilo ograničeno, bila vraćena na transakcioni račun oštećenog preduzeća, kada oštećeno preduzeće sa tim sredstvima nije moglo da u cjelosti raspolaže, odnosno moglo je da raspolaže samo u skladu sa čl. 125 Zakona o bankama.

 

Dakle, iz predloženih dokaza, koji su analizirani u prethodnom dijelu obrazloženja nesporno se utvrđuje da su okrivljeni izvršili krivična djela koja im se  stavljaju na teret, na način kako je to opisano u dispozitivu optužnice, pri čemu su svi okrivljeni znali da su djela koja preduzimaju protivpravna, čije izvršenje  su htjeli pa se njihov odnos prema izvršenim djelima manifestuje kao direktan umišljaj.

Nadalje, kako se okr.Knežević Duško nalazi u bjekstvu, i kako je protiv istog donijeto rješenje o određivanju pritvora, te raspisana međunarodna potjernica, a imajući u vidu činjenicu da se postupak vodi protiv ostalih okrivljenih, to nalazim da postoje naročito važni razlozi da se okr.Knežević Dušku sudi iako je odsutan, te da su ispunjeni uslovi iz čl.324 st.2 ZKP-a.

Imajući u vidu prednje, nalazim da su se u radnjama okrivljenih Knežević Duška, Nikolić Marka, Zečević Dijane i pravnog lica Atlas banka AD Podgorica, stekli svi bitni elementi bića krivičnog djela koje im se stavlja na teret, iz kojih razloga je optužnica opravdana i na zakonu zasnovana.

 

Specijalna tužiteljka

Lidija Vukčević

Izdvojeno

Vijesti
Card banner

Iz Dubaija i Turske komandovali švercerima kokaina (FOTO+VIDEO)

13/06/2024

Vijesti
Card banner

Ukinuta presuda, Lidiji Mitrović ponovo da se sudi

12/06/2024

Vijesti
Card banner

Medenica: Svi su znali, a samo sam ja na optuženičkoj klupi

12/06/2024

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

USA flagUSA Embassy logo