Libertas logo

LIBERTAS OBJAVLJUJE OPTUŽNICE SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA PROTIV BIZNISMENA DUŠKA KNEŽEVIĆA, KOJE JE POTVRDIO VIŠI SUD U PODGORICI (2)

"Princess", Arapi i pranje novca

News main

FOTO: Libertas Press/Savo Prelević

Knežević

Autor

Radmila Grbić

21/05/2024

Podijeli vijest

InstagramInstagramInstagram

Libertas objavljuje tekst optužnice protiv predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića, koja je, 6. oktobra 2020. godine, dostavljena Višem sudu u Podgorici, koji ju je, potom, i potvrdio.


Jedine izmjene koje je Libertas uradio je uklanjanje ličnih podataka optuženog.

 

CRNA GORA

SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

Kt-S.br.69/20

Podgorica, 06.10.2020.godine

 


VIŠEM SUDU

PODGORICA


Na osnovu čl.44 st.2 tač.5, čl.290 st.2, čl.291 i čl.292 Zakonika o krivičnom postupku, podižem

 

OPTUŽNICU

 

Protiv:

 

KNEŽEVIĆ DUŠKA, JMBG ****************, od oca Dositeja i majke Ljubice, rođen 30. 05. 1959. godine u mjestu Mojanovići, OpštinaPodgorica, sa prebivalištem u Podgorici, Ul. **************, državljanin Crne Gore, u bjekstvu;

 

Zato što je:


U periodu od septembra 2014. godine do decembra 2015. godine, u Podgorici, vršio prenos novca sa znanjem da je pribavljen kriminalnom djelatnošću u namjeri da se prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, pri čemu je uračunljiv, svjestan svog djela, htio njegovo izvršenje i znao da je njegovo djelo protivpravno, na način što je prethodno u namjeri da sebi i drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dana 14.01.2014. godine, lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu i naveo odgovorna lica pravnog lica "Kaspia Property Holding Limited“ iz Dubaija, da sa istim kao prodavcem zaključe kupoprodajni ugovor kojim se prodaju akcije pravnog lica Atlas Hotels Group AD, u čijem vlasništvu je hotel "Princess“, za iznos od 15.000.000,00 €, lažno prikazujući da će nakon isplate kupoprodajne cijene akcija kupcu predati u posjed hotel "Princess“ predajući im kao sredstvo obezbjeđenja garanciju Atlas banke AD Podgorica br. AB-1301/14 od 13.01.2014. godine, za koju je znao da se neće realizovati, a čiji rok važenja je u više navrata produžavan, povodom kojeg događaja se pred Višim sudom u Podgorici vodi postupak po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Kt-S.br.18/19 od 03.04.2019. godine, podignutnoj protiv okrivljenih Knežević Duška i Đurđić Đorđa, zbog kriv.djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a u odnosu na okr.Knežević Duška putem podstrekavanja u vezi čl.24 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa je kupac "Kaspia Property Holding Limited“ iz Dubaija po osnovu navedenog kupoprodajnog ugovora uplatio dio kupoprodajne cijene u korist računa okr.Knežević Duška IBAN AE 67 0330 0000 19010013165 kod Mashreq banke, Dubai UAE i to dana 05.03.2014. godine iznos od 2.000.000,00 € i dana 11.03.2014. godine iznos od 2.400.000,00 €, od kojeg novčanog iznosa je okr.Knežević Duško u više navrata sa navedenog računa prenio novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1.275.000,00 € na svoj račun br.505201541002461132 kod Atlas banke AD Podgorica, da bi zatim navedeni novac koji potiče iz kriminalne djelatnosti dalje stavljao u legalne tokove, pa je tako sa svog računa IBAN AE 67 0330 0000 19010013165 kod Mashreq banke, Dubai UAE izvršio prenos novca na svoj račun br.505201541002461132 kod Atlas banke AD Podgorica i to: dana 25.09.2014. godine iznos od 20.000,00 €, a zatim taj novac prenio u korist računa Atlas Group Limited Limassol, po osnovu ugovora o zajmu br. 1050/04 od 15.01.2014. godine, dana 08.10.2014. godine iznos od 150.000,00 €, od kojeg iznosa je istog dana prenio iznos od 20.000,00 € u korist računa pravnog lica Atlas Fondacija Podgorica po osnovu donacije i iznose od 66.537,00 € i 60.000,00 € u korist računa pravnog lica Atlas Group Limited Limassol po osnovu ugovora o zajmu br.1050/04 od 15.01.2014. godine, dana 17.12.2014. godine iznos od 1.000.000,00 € prenio u korist računa "Atlas Fin“ DOO Podgorica po osnovu odluke o dokapitalizaciji br.61/14 od 15.12.2014. godine, dana 15.06.2015. godine iznos od 15.000,00 €, od kojeg iznosa je prenio 5.100,00 € u korist računa Atlas Group Limited Limassol po osnovu ugovora o zajmu br. 1050/04 od 15.01.2014. godine i podigao novčani iznos od 10.000,00 €, koji novac je koristio za lične potrebe, zatim dana 03.11.2015. godine prenio iznos od 70.000,00 € i dana 04.11.2015. godine prenio iznos od 20.000,00 €, od kojeg novca je dana 05.11.2015. godine podigao iznos od 83.500,00 € i koristio ga za lične potrebe i dana 06.11.2015. godine podigao iznos od 6.270,00 € koji novac je koristio za lične potrebe, zatim dana 28.04.2015. godine okr.Knežević Duško izvršio prenos novčanih sredstava u iznosu od 1.000,00 € sa svog računa AE 67 0330 0000 19010013165 kod Mashreq banke, Dubai UAE u korist deviznog računa 505201541004924253 lica Ville Valtteri Korpela kod Atlas banke AD Podgorica, koja novčana sredstva je navedeno lice podiglo u gotovini, a dana 10.08.2015. godine okr.Knežević Duško izvršio prenos novčanih sredstava u iznosu od 15.000,00 € sa svog računa AE 67 0330 0000 19010013165 kod Mashreq banke, Dubai UAE u korist deviznog računa 5051210000000054064 pravnog lica "Atlas Play Limited“, koja novčana sredstva su iskorišćena za plaćanja prema inostranstvu, na koji način je okr.Knežević Duško novac koji potiče od kriminalne djelatnosti u ukupnom iznosu od 1.291.000,00 € vršeći njegov prenos stavio u legalne tokove,

 

- čime je izvršio krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.3 u vezi st.2 i 1 Krivičnog zakonika Crne Gore

 

 

PREDLAŽEM

 

Da se okr.Knežević Dušku, na osnovu čl.298 ZKP-a, odredi pritvor nakon podizanja optužnice, po pritvorskom osnovu iz čl.175 st.1 tač.1 ZKP-a,

 

II Da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim zakaže i održi glavni javni pretres:


Na koji da se pozovu:

 

1. Specijalni tužilac;

2. Okrivljeni Knežević Duško, iz Podgorice, Ul.******************;

3. Svjedok Raičević Katarina, iz Podgorice, Ul.*******************;

4. Sudski vještak ekonomsko finansijske struke Boričić Borka;

 

III Da se u dokaznom postupku pročita i izvrši uvid u:

 

- kupoprodajni ugovor od 14.01.2014. godine zaključen između Knežević Duška i "Kaspia Property Holding Limited“;

- garancija za plaćanje Atlas banke AD Podgorica br.AB-1301/14 od 13.01.2014. godine;

- lična garancija i obaveza od 14. januara 2014. godine;

- instrukcija za plaćanje "TKH Investment Limited“ Dubai UAE od 26.02.2014. godine dostavljena Emirates NBD Corporate Banking Group Dubai na iznos od 2.000.000,00 €;

- SWIFT poruka – potvrda Emirates NBD, Corporate Banking Group Dubai od 05.03.2014. godine o uplati 2.000.000,00 € u korist računa Duška Kneževića;

- instrukcija za plaćanje "TKH Investment Limited“ Dubai UAE od 11.03.2014.godine dostavljena Emirates NBD Corporate Banking Group Dubai na iznos od 2.400,00 €;

- SWIFT poruka – potvrda Emirates NBD, Corporate Banking Group Dubai od 11.03.2014. godine o uplati 2.000.000,00 € u korist računa Duška Kneževića;

- izvod računa "TKH Investment Limited“ Dubai UAE br.0514765610904 za period od 02.03. do 01.04.2014. godine;

- informacija Atlas banke AD u stečaju od 20.01.2020. godine dostavljena dopisom Atlas banke AD Podgorica u stečaju br.01-3-308 od 20.01.2020. godine i da se izvrši pregled CD-a dostavljenog u prilogu na kojem se nalaze podaci o transakcionom računu Duška Kneževića i analitička kartica pravnog lica "Atlas Fondacija PG“ za period od 08.10.2014. godine do 31.12.2014. godine;

- informacija Atlas banke AD u stečaju od 06.04.2020. godine dostavljena dopisom Atlas banke AD Podgorica u stečaju br.01-3-2012 od 06.04.2020. godine, sa dokumentacijom navedenom u informaciji;

- odluka "Atlas Fin“ DOO br.61/14 od 15.12.2014. godine;

- odluka o kupovini akcija "Atlas Fin“ DOO Podgorica br.54-2/14 od 06.11.2014. godine;

- izvod br.1 Atlas banke AD Podgorica za komitenta "Atlas Fin“ DOO Podgorica;

- izvod br.1 Atlas banke AD Podgorica za komitenta "Atlas Fin“ DOO Podgorica;

- predugovor o kupoprodaji akcija zatvorenom ponudom zaveden kod Atlasmont pod br.758-1/14 od 17.11.2014. godine;

- nalaz i mišljenje sudskog vještaka ekonomsko finansijske struke Boričić Borke od aprila 2020. godine;

- uvjerenje Ministarstva pravde br.05/2-041-8150/20 od 18.07.2020. godine;

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Tokom istrage prikupljeni su dokazi iz kojih proizilazi da je okrivljeni Knežević Duško, izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret u vrijeme, mjesto i na način kako je to bliže predstavljeno dispozitivom optužnice.

Naime, okr.Knežević Duško nije mogao biti saslušan u postupku istrage iz razloga što se isti nalazi u bjekstvu.

Iz kupoprodajnog ugovora zaključenog dana 14.01.2014. godine između okr.Knežević Duška kao prodavca i pravnog lica "Kaspia Property Holding Limited“ iz Dubaija, kao kupca, proizilazi da je navedeno pravno lice sa okr.Kneževićem kao prodavcem zaključilo kupoprodajni ugovor kojim se prodaju akcije pravnog lica Atlas Hotels Group AD, u čijem vlasništvu je hotel "Princess“, za iznos od 15.000.000,00 €, dok iz garancije Atlas banke AD Podgorica br.AB-1301/14 od 13.01.2014. godine, proizilazi da je ista izdata na iznos od 15.000.000,00 € korisniku "Kaspia Property Holding Limited“.

Iz spisa predmeta Specijalnog državnog tužilaštva Kt-S.br.18/19 kao i spisa predmeta Višeg suda u Podgorici Ks.br.17/19, proizilazi da je povodom kupoprodaje akcija Atlas Hotels Group AD odnosno prodaje hotela "Princess“ pravnom licu "Kaspia Property Holding Limited“ iz Dubaija, to pravno lice isplatilo okr.Knežević Dušku novčani iznos od 8.000.000,00 € u gotovini, te u dva navrata uplatilo novčana sredstva u ukupnom iznosu od 4.500.000,00 € na račun okr.Knežević Duška u Dubaiju, a da pri tom nije došlo do realizacije predaje  hotela "Princess“ odnosno prenosa akcija pravnog lica "Atlas Hotels Group“ AD, povodom čega je vođen postupak pred Privrednim sudom u Podgorici. Povodom predmetnog događaja pred Višim sudom u Podgorici u toku je postupak po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Kt-S.br.18/19 od 03.04.2019. godine, podignutnoj protiv okrivljenih Knežević Duška i Đurđić Đorđa, zbog kriv.djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a u odnosu na okr.Knežević Duška putem podstrekavanja u vezi čl.24 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Iz poslovne i finansijske dokumentacije Atlas banke AD Podgorica, pravnog lica "Atlas Fin“ DOO Podgorica, Komisije za tržište kapitala, kao i nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko finansijske struke proizilazi da je pravno lice "Kaspia Property Holding Limited“ iz Dubaija po osnovu "kupovine akcija hotela "Princess“ uplatilo dio kupoprodajne cijene u korist računa okr.Knežević Duška IBAN AE 67 0330 0000 19010013165 kod Mashreq banke, Dubai UAE i to dana 05.03.2014. godine iznos od 2.000.000,00 € i dana 11.03.2014. godine iznos od 2.400.000,00 €, od kojeg novčanog iznosa je okr.Knežević Duško u više navrata sa navedenog računa prenio novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1.275.000,00 € na svoj račun br.505201541002461132 kod Atlas banke AD Podgorica. Iz navedene dokumentacije i nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko finansijske struke dalje proizilazi da je okr.Knežević Duško sa svog računa IBAN AE 67 0330 0000 19010013165 kod Mashreq banke, Dubai UAE izvršio prenos navedenog novca na svoj račun br.505201541002461132 kod Atlas banke AD Podgorica i to: dana 25.09.2014. godine iznos od 20.000,00 €, a zatim taj novac prenio u korist računa Atlas Group Limited Limassol, po osnovu ugovora o zajmu br.1050/04 od 15.01.2014. godine, dana 08.10.2014. godine  iznos od 150.000,00 €, od kojeg iznosa je istog dana prenio iznos od 20.000,00 € u korist računa pravnog lica Atlas Fondacija Podgorica po osnovu donacije i iznose od 66.537,00 € i 60.000,00 € u korist računa pravnog lica Atlas Group Limited Limassol po osnovu ugovora o zajmu br.1050/04 od 15.01.2014. godine, dana 17.12.2014. godine iznos od 1.000.000,00 € prenio u korist računa "Atlas Fin“ DOO Podgorica po osnovu odluke o dokapitalizaciji br.61/14 od15.12.2014. godine, dana 15.06.2015. godine iznos od 15.000,00 €, od kojeg iznosa je prenio 5.100,00 € u korist računa Atlas Group Limited Limassol po osnovu ugovora o zajmu br.1050/04 od 15.01.2014. godine i podigao novčani iznos od 10.000,00 €, koji novac je koristio za lične potrebe, zatim dana 03.11.2015. godine prenio iznos od 70.000,00 € i dana 04.11.2015. godine prenio iznos od 20.000,00 €, od kojeg novca je dana 05.11.2015. godine podigao iznos od 83.500,00 € i koristio ga za lične potrebe i dana 06.11.2015. godine podigao iznos od 6.270,00 € koji novac je koristio za lične potrebe, zatim dana 28.04.2015. godine okr.Knežević Duško izvršio prenos novčanih sredstava u iznosu od 1.000,00 €  sa svog računa AE 67 0330 0000 19010013165 kod Mashreq banke, Dubai UAE u korist deviznog računa 505201541004924253 lica Ville Valtteri Korpela kod Atlas banke AD Podgorica, koja novčana sredstva je navedeno lice podiglo u gotovini, a dana 10.08.2015. godine okr.Knežević Duško izvršio prenos novčanih  sredstava u iznosu od 15.000,00 €  sa svog računa AE 67 0330 0000 19010013165 kod Mashreq banke, Dubai UAE u korist deviznog računa 5051210000000054064  pravnog lica „Atlas Play Limited“, koja novčana sredstva su iskorišćena za plaćanja prema inostranstvu.

Iz iskaza svjedoka Raičković Katarine proizilazi da je u toku 2014. godine obavljala funkciju izvršenog direktora u pravnom licu "Atlas Fin“, da je osnivač i vlasnik pravnog lica "Atlas Fin“ DOO Podgorica donio odluku o kupovini akcija Knežević Duško, da je potpisala predugovor o kupoprodaji akcija od 17.11.2014. godine, te da je potpisala prenos sredstava u iznosu od 1.000.000,00 € na račun pravnog lica DZU "Atlasmont“. Dalje u iskazu navodi da joj je neko iz pravnog tima Atlas Grupe donio odluku da preduzeće "Atlas Fin“ kupi akcije u vrijednosti od 1.000.000,00 €, a da joj je takođe neko iz Atlas Grupe donio da potpiše i predugovor, pri čemu nije aktivno učestvovala u postupku kupoprodaje akcija već je samo potpisivala dokumenta koja su joj donijeta na potpis.

Dakle, iz naprijed navedenih dokaza nesporno se utvrđuje da je okr.Knežević Duško dio novca koji potiče iz kriminalne djelatnosti – nezakonite prodaje akcija pravnog lica "Atlas Hotels Group“ AD odnosno hotela "Princess“, a koji novac je uplaćen od strane kupca na njegov račun kod Mashreq banke, Dubai UAE, u ukupnom iznosu od 4.500.000,00 €, u toku 2014. i 2015. godine prenosio na svoj račun kod Atlas banke AD Podgorica, kao i u dva navrata direktno na račun lica Ville Valtteri Korpela i pravnog lica "Atlas Play Limited“, na koji način je prenio novac u ukupnom iznosu od 1.291.000,00 €, a zatim taj novac prenosio na račune drugih pravnih lica ili podizao u gotovini, stavljajući ga na taj način u legalne tokove. Sve prednje ukazuje da je okr.Knežević Duško znao da su radnje koje preduzima protivpravne, da je izvršenje tih radnji htio pa se njegov odnos prema izvršenom djelu manifestuje kao direktan umišljaj.  

Nadalje, u odnosu na okrivljenog Knežević Duška stoji pritvorski osnov iz čl.175 st.1 tač.1 ZKP-a, iz razloga što postoji osnovana sumnja da je izvršio kriv.djelo pranje novca iz čl.268 st.3 u vezi st.2 i 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje kriv.djelo je propisana kazna zatvora u trajanju od 1 do 10 godina, pa imajući u vidu težinu navedenog krivičnog djela izraženu kroz visinu zakonom zaprijećene kazne za isto, te činjenicu da se okrivljeni već nalazi u bjekstvu i da je protiv njega raspisana potjernica, pa dovodeći u vezu ovu činjenicu i sa okolnostima da je okr.Knežević Duško lice sa razvijenim poslovnim i društvenim vezama u inostranstvu, gdje se i sada nalazi, a da je preko svog branioca Đukanović Zdravka upoznat sa činjenicom da se protiv njega vodi krivični postupak, budući da mu je preko branioca uručena naredba o sprovođenju istrage Kti-S.br.15/20 od 14.05.2020. godine, to prednje okolnosti ukazuju da su ispunjeni uslovi iz čl.175 st.1 tač.1 ZKP-a, da se istom odredi pritvor, nakon podizanja optužnice.

Imajući u vidu prednje, nalazim da su se u radnjama okrivljenog stekli svi bitni elementi bića krivičnog djela koja mu se stavlja na teret, iz kojih razloga je optužnica opravdana i na zakonu zasnovana.

 

Specijalna tužiteljka

Lidija Vukčević

Izdvojeno

Vijesti
Card banner

Iz Dubaija i Turske komandovali švercerima kokaina (FOTO+VIDEO)

13/06/2024

Vijesti
Card banner

Ukinuta presuda, Lidiji Mitrović ponovo da se sudi

12/06/2024

Vijesti
Card banner

Medenica: Svi su znali, a samo sam ja na optuženičkoj klupi

12/06/2024

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

USA flagUSA Embassy logo