Libertas logo

IZREČENE PRESUDE LAZARU ILIĆU I OSTALIM OPTUŽENIMA ZA PLANIRANJE UBISTVA MARKA LJUBIŠE ZVANOG KAN

Sud prihvatio Skaj kao dokaz

News main

FOTO: Libertaspress/Savo Prelević

Ilić danas tokom sprovođenja u sud

Autor

Radmila Grbić

12/02/2024

Podijeli vijest

InstagramInstagramInstagram

Lazar Ilić, Strahinja Savić, Grga Milićević i Miloš Klečko, presudom Višeg suda u Podgorici koju je danas izrekla sutkinja Vesna Kovačević, oslobođeni su optužbe da su planirali da ubiju Budvanina Marka Ljubišu zvanog Kan, početkom 2021. godine, jer, kako je obrazloženo, nema dokaza.


Za krivično djelo ubistvo u pokušaju putem podstrekavanja osuđen je Nikola Milenković, kojem je presudom izrečena jedinstvena kazna zatvora od pet godina.


Presuda koja je danas izrečena u Višem sudu u Podgorici, prva je u Crnoj Gori koja se temelji na Skaj komunikaciji, a koja je tužilaštvu dostavljena od pravosudnih organa Francuske.


Zbog stvaranja kriminalne organizacije i nedozvoljenog nošenja oružja i eksplozivnih naprava, Ilić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od pet godina.


Saviću su zbog stvaranja kriminalne organizacije presuđene četiri godine zatvora, Milićeviću tri godine i šest mjeseci i Milošu Klečku tri godine.


"Po ocjeni suda, postoji dovoljno dokaza koji upućuju na zaključak da je Ilić donio odluku da izvršni krivično djelo ubistvo i da je izvršio pripremne radnje, zajedno sa Savićem, koji mu je u tome pomogao. Međutim, te radnje ne predstavljaju radnje krivičnog djela ubistvo u pokušaju, već se smatraju pripremnim radnjama koje su prekinute dolaskom policije i hapšenjima Savića i Ilića, a prije nego što su uopšte i sreli oštećenog Ljubišu jer nijesu ni krenuli u realizaciju. Kada je Savić otkriven, policajci su zatekli Ilića ispred stana bez pištolja koji mu je kasnije, prilikom pretresa, pronađen u stanu", navela je sutkinja Kovačević u obrazloženju presude.


Razlika između pokušaja i pripremanja je, kazala je ona danas, "što se pokušajem započinje izvršenje krivičnog djela, a pripremne radnje predviđaju samo radnje koje služe za to da omoguće kasnije izvršenje krivičnog djela".


"Tako da nema ni saizvršilaštva u pokušaju tog djela od Savića i Ilića", navela je Kovačević.
Prilikom donošenja odluke, vijeće je, kazala je ona, imalo u vidu navode branilaca optuženih, u pogledu zakonitosti dokaza prepiske putem Skaj aplikacije.


"Međutim, iz spisa predmeta proizlazi da su navedeni dokazi pribavljeni na osnovu zamolnice Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, kao nadležnog organa, koja je upućena nadležnom inostranom pravosudnom organu, a koji je odlučivao o ispunjenosti pretpostavki za pružanje međunarodne pravne pomoći u konkretnom slučaju i preduzeo dokazne radnje u skladu sa svojim zakonodavstvom", obrazložila je sutkinja Kovačević.


SDT je, navela je ona, od Francuske tražilo da im pruži pravnu pomoć u vidu dostavljanja dokaza i dokaznog materijala - podataka sa Skaj aplikacije.


"I to u formi koja se može koristiti pred krivičnim sudom, a što je ovaj sud i prihvatio jer nema osnov da sumnja u vjerodostojnost ovih dokaza, imajući u vidu da su ih izdvojili francuski nadležni pravosudni organi i dostavili pravosudnim organima Crne Gore", obrazložila je sutkinja Kovačević.


Sud je, navela je ona, cijenio i odredbu Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama da svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske.


"Ali i stav 2 da se javna vlast ne miješa u ova prava, osim ako je tako mješanje predviđeno zakonom i ako je to neophodna mjera u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti, javne sigurnosti, ekonomske dobrobiti zemlje, sprečavanje nereda ili zločina, pa sud daje primat javnom interesu koji je pretežniji u odnosu na privatni", navela je sutkinja Kovačević u obrazloženju.


Tužiteljka Bošković Foto: Libertaspress/Savo Prelević


Prema navodima optužnice, koju je potpisala specijalna tužiteljka Nataša Bošković, okrivljeni Lazar Ilić je trebalo da ubije Ljubišu.


Ilić je u jednom od tri iznajmljena štek stana u Budvi čekao znak za akciju od optuženog Strahinje Savića koji je bio zadužen za praćenje Ljubiše.


Prema navodima optužnice, Ilić, Savić, Milićević, Klečko i Mileković su, tokom 2020. godine, postali članovi kriminalne organizacije, koju je formirala nepoznata osoba sa nadimkom Džoni.


"Jedva čekam da ga ubijem, sanjao sam da mi je pobegao, poludeo sam"


"Iz priznanja okrivljenog Savića sud utvrđuje da je, po uputstvima okrivljenog Ilića, došao iz Srbije u Budvu kako bi pratio kretanje Marka Ljubiše, čije ubistvo je planirala kriminalna organizacija. Njega je trebalo da ubije upravo okrivljeni Ilić, koji je Saviću iz Srbije obezbijedio prevoz do Crne Gore, odnosno Budve, dao određena novčana sredstva, lažna dokumenta na ime Milan Marin, a koja su u pronađena kod okrivljenog Savića, kao i kriptovani telefon kako bi bili u kontaktu", piše u presudi.


Iz priznanja Savića sud je utvrdio da je dobio zadatak da iznajmi tri štek stana za potrebe kriminalne organizacije i da je u jednom od tih stanova boravio i okrivljeni Ilić.


"A koji je trebao da ubije Ljubišu zato što je, kako mu je Ilić kazao, pripadnik škaljarskog klana, što je potvrđeno Skaj komunikacijom kada je Ilić, a čiji je pin kod G02133, u razgovoru sa NN licem kazao: "brate ove godine čistimo sve, započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem, sanjao sam da mi pobegao, poludeo sam", što na dalje znači da je ova kriminalna organizacija stvorena radi vršenja krivičnih djela ubistava kako je to opisano u optužnici i radi sticanja moći jer nije teško zaključiti da stvorena kriminalna organizacija izvršenjem tog djela stiče nezakonitu moć i šalje jasnu poruku drugim kriminalnim organizacijama, da u sticanju prevlasti i jačanju moći, za nju ne postoje nikakve prepreke", piše u presudi.


Da je svako od članova kriminalne organizacije njih imao određene zadatke i da su izvršavali naredbe i uputstva, navodi se u presudi, "utvrđuje se iz priznanja Savića da su imali kriptovane telefone, odnosno grupni čat pod nazivom "Budva", u kojoj je svako od njih imao svoj nik nejm".


"I to Predator, koji je bio Nikola Milenković, Pirana koji je bio takozvani Džoni, odnosno organizator kriminalne grupe, Ahiles koji je bio okrivljeni Ilić i Voja Taknokosić koji je bio okrivljeni Savić, da su zajedno komunicirali a vezano za kretanje oštećenog Ljubiše i planirali njegovo ubistvo", piše u presudi.


Da su Milićević i Klečak, takođe, pripadnici te kriminalne organizacije sud je, osim na osnovu Savićevog priznanja da ga je oba puta kada je išao za Crnu Goru vozio Klečak i prevezao iz Bijelog Polja do Budve, utvrdio i iz Skaj aplikacije.


Policajac fotografisao prepiske prije "prženja"


"U postupku je utvrđeno da je budvanska policija od okrivljenog Savića oduzela kriptovani telefon, da je zatim okrivljeni samovoljno dao, kako šifru od telefona, tako i šifru od Skaj aplikacije, tako da su neosnovani navodi odbrane da je izuzimanje prepiske iz telefona Savića radnja pretresanja telefona koju mora pratiti naredba o pretresanju i da to predstavlja pravno nevaljan dokaz. Sud je utvrdio da nije vršena radnja pretresanja telefona, da je Savić sam predao telefon i šifre, a što je potvrđeno i saslušanjem rukovodioca i službenika policije, koji je izvršio uvid i fotografisao prepiske iz Skaj komunikacije i narezao na jedan DVD do momenta kada je došlo do resetovanja telefona, odnosno "prženja" svih komunikacija. Znači, policijski službenik je obezbijedio navedeni dokaz od uništenja, a koji se zaista desio nakon fotografisanja sadržaja na tom telefonu", piše u presudi.


Sprovođenje Savića u sud Foto: Libertaspress/Savo Prelević


Iz iskaza tog svjedoka, navodi se, proizlazi da su to morali hitno da odrade "upravo da ne bi neko, ko vidi da se ne odgovara na poruke iz grupe, iste izbrisao".


Komunikacija iz telefona, koji je izuzet od Savića, navodi se u presudi, u saglasnosti je sa Skaj komunikacijom, koja je dobijena putem međunarodne pravne pomoći.

Izdvojeno

Vijesti
Card banner

Iz Dubaija i Turske komandovali švercerima kokaina (FOTO+VIDEO)

13/06/2024

Vijesti
Card banner

Ukinuta presuda, Lidiji Mitrović ponovo da se sudi

12/06/2024

Vijesti
Card banner

Medenica: Svi su znali, a samo sam ja na optuženičkoj klupi

12/06/2024

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

USA flagUSA Embassy logo