Država da zaštiti djecu od ugovorenih brakova

Foto: Ženski klub Skupštine Crne Gore
Foto: Ženski klub Skupštine Crne Gore
Foto: Ženski klub Skupštine Crne Gore

Dječji brak predstavlja flagrantno kršenje prava djeteta, garantovanih Konvencijom o pravima djeteta na život, zdravlje i razvoj, zaštitu od nasilja, zlostavljanja i eksploatacije, obrazovanje, kao i pravo na puno učešće u porodičnom, kulturnom i društvenom životu, upozorili su iz Ženskog kluba Skupštine Crne Gore.

Nakon što je policija juče saopštila da je podnijela krivičnu prijavu Ć.I. (41) iz Ulcinja zbog sumnje da je omogućila sklapanje braka svoje dvanaestogodišnje kćerke sa sugrađaninom i da je, zauzvrat, dobila 2.000 eura, iz Ženskog kluba su zatražili “hitnu reakciju svih nadležnih i sankcionisanje vinovnika tog gnusnog događaja”.

“Brojne studije ukazuju da dječji brak rezultira ranim napuštanjem škole, nižom stručnom spremom, ograničenom mobilnošću i pristupu ekonomskim mogućnostima, koje utiču na (dječje) siromaštvo, ranom seksualnom aktivnošću i trudnoćom, koja uzrokuje lošije zdravstvene rezultate, uključujući smrtnost i morbiditet majke i novorođenčadi, većim rizikom od HIV-a i izloženošću porodičnom i nasilju partnera”, ukazali su iz Ženskog kluba.

Navode da se ratifikacojom međunarodnih ugovora, kao što su konvencije o pravima djeteta i eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama i Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, država obavezala da će iskorijeniti sve oblike nasilja i eksploatacije nad ženama i djecom, uključujući i dječje brakove.

“Kako je 31. maja 2022. zaključeno na sastanku Ženskog kluba Skupštine Crne Gore i UNICEF-a sa predsjednikom Vlade Dritanom Abazovićem, Crna Gora će preduzeti sve zakonodavne, administrativne i druge mjere, kako bi okončala ovu štetnu praksu koja ima nepovratan negativan uticaj na živote djece. Uz stručnu pomoć UNICEF-a, Crna Gora će pristupiti izmjenama postojećih zakonskih propisa, intenziviranju međusektorske saradnje u svrhu prevencije i rješavanja ovih problema, efikasnog kažnjavanja počinilaca i razvoja institucionalnih mehanizama za adekvatnu pomoć i podršku djeci, žrtvama dječjih brakova”, saopšteno je iz Ženskog kluba.

Pročitajte još

Pravosudna inspekcija danas je, po nalogu Ministarstva pravde, počela kontrolu dodjele …
Pozivamo vrhovnog državnog tužioca i specijalnog državnog tužioca, da pažljivo ispitaju …
Donedavni šef Odsjeka za obezbjeđenje ličnosti u Upravi policije, Jugoslav-Jugo Raičević, …

© Copyright 2021 Libertas Press
Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

Impresum

Crnogorski novinarski istraživački portal „Libertas Press“ osnovala je
NVO „Kontekst“.

Direktorica i glavna i odgovorna urednica

Olivera LAKIĆ

[email protected]

Tehnički urednik/foto

Savo PRELEVIĆ

[email protected]

Izvršna urednica
Radmila GRBIĆ
[email protected]

[email protected]


Tel: +382 20 325 255
Ulica Džordža Vašingtona 78,
Podgorica
Montenegro

O nama

Crnogorski novinarski istraživački portal „Libertas Press“ osnovala je
NVO „Kontekst“.

Direktorica i glavna i odgovorna urednica

Olivera LAKIĆ

[email protected]

Tehnički urednik/foto

Savo PRELEVIĆ

[email protected]

Izvršna urednica
Radmila GRBIĆ
[email protected]

[email protected]


Tel: +382 20 325 255
Ulica Džordža Vašingtona 78,
Podgorica
Montenegro