Svako nasilje u porodici da se tretira kao krivično djelo

Foto: VDT
Sa današnjeg sastanka
Sa današnjeg sastanka
Foto: VDT
Foto: VDT
Sa današnjeg sastanka

Državno tužilaštvo ne može preventivno da djeluje u konkretnim slučajevima porodičnog nasilja jer je ono organ gonjenja učinilaca krivičnih djela. Međutim, to ne znači da državna tužilaštva ne treba da postupaju sa povećanim senzibilitetom u slučajevima porodičnog nasilja na šta sam, prilikom nedavnog sastanka, skrenula posebnu pažnju svim rukovodiocima državnih tužilaštava, poručila je danas vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke, Maja Jovanović, predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave problemom nasilja u porodici.

Jovanović je podsjetila na ranije stavove državno-tužilačke organizacije o potrebi što hitnijeg usaglašavanja crnogorskog zakonodavstva sa međunarodnim standardima prema kojima se svaki oblik nasilja u porodici tretira kao krivično djelo.

“Državno tužilaštvo istaklo je neophodnost preduzimanja takvih konkretnih koraka i nadam se da ćemo imati podršku nevladinog sektora u što skorijoj realizaciji tog cilja, kako bismo udruženo došli do najboljeg zakonodavnog okvira koji će obezbijediti da žrtve porodičnog nasilja istinski imaju institucionalnu podršku i zaštitu“, poručila je Jovanović.

Predstavnici nevladinih organizacija saglasili su se da organizacija sastanka predstavlja ohrabrenje i da će doprinijeti unapređenju buduće saradnje.

Pročitajte još

Pravosudna inspekcija danas je, po nalogu Ministarstva pravde, počela kontrolu dodjele …
Pozivamo vrhovnog državnog tužioca i specijalnog državnog tužioca, da pažljivo ispitaju …
Donedavni šef Odsjeka za obezbjeđenje ličnosti u Upravi policije, Jugoslav-Jugo Raičević, …

© Copyright 2021 Libertas Press
Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

Impresum

Crnogorski novinarski istraživački portal „Libertas Press“ osnovala je
NVO „Kontekst“.

Direktorica i glavna i odgovorna urednica

Olivera LAKIĆ

[email protected]

Tehnički urednik/foto

Savo PRELEVIĆ

[email protected]

Izvršna urednica
Radmila GRBIĆ
[email protected]

[email protected]


Tel: +382 20 325 255
Ulica Džordža Vašingtona 78,
Podgorica
Montenegro

O nama

Crnogorski novinarski istraživački portal „Libertas Press“ osnovala je
NVO „Kontekst“.

Direktorica i glavna i odgovorna urednica

Olivera LAKIĆ

[email protected]

Tehnički urednik/foto

Savo PRELEVIĆ

[email protected]

Izvršna urednica
Radmila GRBIĆ
[email protected]

[email protected]


Tel: +382 20 325 255
Ulica Džordža Vašingtona 78,
Podgorica
Montenegro